27 / Листопад, 2023

Асоціація міст України дослідила Звіт Європейської Комісії про готовність України до переговорів про вступ до Європейського Союзу від 8 листопада 2023 року та дякує нашим міжнародним партнерам за постійний супровід реформи з децентралізації, підтримку демократії та місцевого самоврядування в Україні.

 

У Звіті про готовність України до переговорів про вступ до ЄС  Європейська Комісія визначила досягнення, проблеми та завдання України на шляху до ЄС, в тому числі щодо розвитку місцевого самоврядування України.

Надаємо основні положення Звіту, які стосуються роботи муніципалітетів і якості надання послуг мешканцям громад.

І. Підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС дозволили наступні рішення:

 • завершено територіальну частину реформи з децентралізації (кластер 1.2. Звіту);
 • муніципалітети виступають опорою державної стійкості в мобілізації підтримки знизу вгору, перезавантаженні основних соціальних послуг, допомагають в організації добровільної територіальної оборони та приймають велику кількість внутрішньо переміщених осіб (кластер 2.1. Звіту);
 • досягнуто обмеженого прогресу в ключових законодавчих документах, спрямованих на роз’яснення ролі рівнів місцевої адміністрації (обласної, районної, муніципальної) для розмежування повноважень між центральним і місцевим рівнями (кластер 2.1. Звіту);
 • запроваджено відповідні внутрішні структури для муніципальних адміністрацій (кластер 2.1. Звіту);
 • прийнято Закон про службу в органах місцевого самоврядування для більш справедливих і прозорих правил працевлаштування чиновників на місцевому рівні (кластер 2.1. Звіту);
 • збережено фіскальну децентралізацію,«у 2023 році 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та ПДФО з військовослужбовців були виділені муніципалітетам» (кластер 2.1. Звіту);
 • внесено зміни до Закону про засади державної регіональної політики, які закріплюють основу для відновлення постраждалих від війни регіонів, включаючи трирівневу систему стратегічного планування (національна, регіональна та місцева стратегії розвитку) (кластер 5 Звіту);
 • отримано досвід європейського територіального співробітництва та спільного управління, включаючи програмування, раціональне фінансове управління, відбір проектів і укладання контрактів завдяки тому, що Україна увійшла до п’яти програм Interreg із сусідами ЄС і головувала в Стратегії ЄС для Дунайського регіону в 2022 році  (кластер 5 Звіту).

 

ІІ. Потребують вирішення наступні проблеми, визначені у Звіті ЄК:

 • воєнний стан спричинив створення великої кількості військових адміністрацій на місцевому рівні (кластер 2.1. Звіту);
 • фактична спроможність уряду щодо розробки політики на основі фактів залишається недостатньою. Пояснювальні записки, які супроводжують законодавчі пропозиції, часто не відповідають необхідним стандартам (кластер 2.1. 2. Звіту);
 • Конгрес місцевих і регіональних влад є дорадчим органом при Президентові України та не має повноваження координації, встановленого законом (кластер 2.1. Звіту);
 • зменшилися певні місцеві субсидії на делеговані завдання, а встановлені централізовано звільнення від місцевих податків не компенсувалися (кластер 2.1. Звіту);
 • бюджетна прозорість і відкритість формування бюджету в Україні обмежені, погіршилися під час воєнного стану за даними Індексу відкритості бюджету  (кластер 2.1. 2. Звіту);
 • запровадження базових механізмів управлінської відповідальності центральних органів влади на практиці залишається обмеженим (кластер 2.1. 2. Звіту);
 • немає чіткої різниці між економічною та неекономічною діяльністю, відсутнє чітке правило de minimis, немає винятків із заборони узгоджених дій і не визначено поняття «зловживання» та «домінуюче становище» (кластер 2.1. 2. Звіту);
 • система професійно-технічної освіти потребує модернізації, щоб, серед іншого, об’єднати професійно-технічну освіту та рівні довищої освіти в одну спільну систему професійної освіти (розділ 26 кластер 2. Звіту);
 • територіальні диспропорції, які існували до 2022 року, значно зросли (кластер 5 Звіту);
 • висока плинність кадрів (кластер 5 Звіту);
 • ключову роль у розробці регіональних програм відіграють обласні військові адміністрації, що загрожує усуненням місцевих зацікавлених сторін від прийняття рішень (кластер 5 Звіту).

 

ІІІ. Для успішного проведення переговорів  необхідно виконати наступні завдання:

 • завершити реформу з децентралізації (кластер 1.2. Звіту);
 • відновити місцеве самоврядування на звільнених і прифронтових територіях поступово там, де безпекова ситуація дозволяє демократично обраним органам виконувати свої завдання (кластер 1.2. Звіту);
 • уточнити законодавчо критерії створення військових адміністрацій (кластер 2.1. Звіту);
 • утриматися від ухвалення закону про містобудування в його нинішньому вигляді, оскільки він створює ризики доброчесності внаслідок делегування надмірних контрольних повноважень у сфері містобудівного контролю від державних до приватних структур і призводить до позбавлення повноважень місцевої влади у цій сфері (кластер 1.2. Звіту);
 • забезпечити міцну місцеву фіскальну базу, щоб уникнути непропорційної фінансової вразливості муніципалітетів (кластер 2.1. Звіту);
 • забезпечити доступність фіскальних даних, відновлення середньострокової бюджетної основи (кластер 2.1.2. Звіту);
 • стимулювати місцеве відновлення та реконструкцію на основі систематичного залучення місцевих органів влади та асоціацій (кластер 1.2. Звіту);
 • продовжити роботу з надання статусу юридичної особи муніципалітетам публічного права (кластер 2.1. Звіту);
 • організувати ресурси з метою стимулювання місцевого відновлення та реконструкції (кластер 2.1. Звіту);
 • залучати місцеві органи влади та асоціації до розробки та впровадження політики (кластер 2.1. Звіту)
 • привести Закон про державну допомогу у відповідність до сфери його дії, адже послуги загального економічного значення (SSEI) не підпадають під дію дисципліни щодо державної допомоги (кластер 2.1.2. Звіту);
 • розпочати реформу сектору централізованого теплопостачання та запровадити обов’язкові критерії енергоефективності для державних закупівель (розділ 15 кластер 2.1. Звіту);
 • забезпечити ціноутворення на енергію, що компенсує витрати, зокрема, шляхом поступового введення підтримки вразливих споживачів енергії (розділ 15 кластер 2.1. Звіту);
 • продовжити приведення законодавства у відповідність до acquis ЄС щодо розвитку сільських територій, посилити адміністративну спроможність для розробки політики на основі фактичних даних (розділ 11 кластер 5 Звіту);
 • оновити Державну стратегію регіонального розвитку та модернізувати Державний фонд регіонального розвитку, щоб узгодити їх із процесом відновлення та реконструкції, принципами багаторівневого управління та територіально орієнтованої регіональної політики (кластер 5 Звіту);
 • оновити, консультуючись із відповідними зацікавленими сторонами, Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, враховуючи різні потреби регіонального розвитку через вплив війни (кластер 5 Звіту);
 • вжити заходів для впровадження закону про засади регіональної політики, зокрема з огляду на різний вплив війни на регіони України  (кластер 5 Звіту);
 • зміцнити спроможності регіональних і місцевих адміністрацій для підготовки відповідних проектів розвитку  (кластер 5 Звіту);
 • уточнити, взаємопов’язати та зв’язати з відповідними лініями фінансування різні необхідні місцеві стратегічні документи, такі як стратегія місцевого розвитку, план відновлення та розвитку, комплексний план просторового розвитку (кластер 5 Звіту);
 • забезпечити систематичне та інклюзивне залучення регіональних і місцевих зацікавлених сторін  (кластер 5 Звіту);
 • запровадити передбачену Законом структуру чотирьох функціональних типів території: (i) території відновлення; (ii) регіональні полюси зростання; (3) території з особливими умовами розвитку; та (iv) території сталого розвитку, – спочатку розробивши кваліфікаційні критерії та перелік територій  (кластер 5 Звіту);
 • розробити надійну концептуальну структуру організації регіональної політики в Україні та узгодити її з процесом відновлення та реконструкції (кластер 5 Звіту);
 • узгодити поступово українську класифікацію територій з регіональною політикою ЄС, зокрема щодо територіальної класифікації NUTS (Номенклатура територіальних одиниць для статистики) (кластер 5 Звіту);
 • уточнити розмежування повноважень між центральним, регіональним і місцевим рівнями влади, особливо у сферах, які стосуються відновлення (кластер 5 Звіту);
 • підвищити спроможність субдержавних адміністрацій, а також покращити доступність статистики на місцевому рівні, щоб дозволити приймати рішення на основі фактичних даних (кластер 5 Звіту);
 • посилити зв’язок між політикою та бюджетом на національному та місцевому рівнях (кластер 5 Звіту);
 • прийняти конституційні зміни, спрямовані на те, щоб реформа з децентралізації була сталою та незворотною (кластер 2.1. Звіту).

 

Таким чином, Європейська Комісія у Звіті зазначила, які норми слід зберегти на шляху до ЄС і прямо вказала завдання, необхідні для стратегічного й невідворотного розвитку місцевого самоврядування України.

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року №333, яким розпочато реформу з децентралізації в Україні, було ініційоване Асоціацією міст України, що виконує сьогодні свою роботу по продовженню реформи й сподівається про співдію всіх органів публічної влади на шляху України до Європейського Союзу.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)