21 / Лютий, 2024

Об’єднання в місцевих державних адміністраціях функцій контролю, галузевого регулювання, управління майном, погодження керівників, нагляду за органами місцевого самоврядування передбачено проєктом Закону України «Про місцеві державні адміністрації», реєстр.№4298 від 30.10.2020, в редакції від 28.01.1024 р., підготовленій підкомітетом з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Асоціація міст України надала обґрунтований висновок в профільний Комітет Верховної Ради України, в якому зазначила, що порівняно з редакцією, яка виносилася на 2 читання у листопаді 2021 року, оновлена редакція законопроєкту 4298 суттєво розширила повноваження місцевих державних адміністрацій та вилучила норми, які їх обмежували, в тому числі щодо нагляду за муніципалітетами, зі статей 2 та 59-2 законопроєкту.

Після негативних зауважень Ради Європи в листопаді 2020 року та зауважень Асоціації міст України, визначених рішенням Правління від 22 квітня 2021 року №6, законопроєкт №4298 був доопрацьований та схвалений профільним Комітетом до другого читання. Однак вже у 2024 році редакцію законопроєкту значно змінено всупереч задекларованим принципам і європейським прагненням України.

У листі на Голову Комітету ВРУ Олену Шуляк Асоціація міст України  звернула увагу  на наступні положення, які суперечать Європейській хартії місцевого самоврядування.

1. Із законопроєкту вилучено положення попередньої редакції «Місцева державна адміністрація реалізує інші надані державою повноваження, якщо вони передбачені цим Законом» (ч. 2 ст. 2). Це означає, що іншими законами можна буде як завгодно змінювати сфери і обсяги компетенції МДА без внесення відповідних змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Зокрема, шляхом запровадження чи поглиблення дублювання компетенцій з органами місцевого самоврядування.

2. Законопроєктом передбачається відновлення галузевої компетенції МДА (ст.17, ч. 1, 5 ст. 18, ст. 25-37) порівняно з редакцією законопроєкту від 15.11.2021. Додані положення з певними змінами повторюють чинну редакцію Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Можна констатувати відмову від розмежування компетенції ОМС базового рівня та МДА, а також розмежування компетенції між самими ОДА та РДА.

3. У законопроєкті з’явились 13 галузевих напрямків здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями (ст. 24) і окреме право МДА здійснювати перевірки за цими напрямками (пп 1 ч. 1 ст. 19). Ці норми не узгоджуються з ідеологією інших змін, а також з предметом нагляду, визначеним законопроєктом у ч. 1 нової ст. 59-2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Таке визначення сфер державного контролю призведе до його дублювання з іншими державними органами.

4. У передбаченій законопроєктом новій ст. 59-2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» вилучено положення «Забезпечення законності при виконанні органами місцевого самоврядування власних повноважень здійснюється щодо дотримання ними Конституції та законів України». Виключення такого положення різко збільшує сукупність нормативно-правових актів, на відповідність яким буде здійснюватися нагляд. А це різко підвищує обсяг і глибину перевірок, можливості для виявлення несуттєвих порушень, різного роду втручань у діяльність органів місцевого самоврядування.

Отже, проєкт Закону України «Про місцеві державні адміністрації», реєстр.№4298 від 30.10.2020, у редакції від 28.01.2024 р. суперечить положенням частин 3 і 4 статті 4, частин 2 і 3 статті 8 Європейської хартії з місцевого самоврядування та потребує суттєвого доопрацювання.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)