30 / Серпень, 2023

16 серпня опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 858 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання відносин, пов’язаних з наданням компенсації за об’єкти нерухомого майна, пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України», в якій частково враховані пропозиції Асоціації міст України.

Цією постановою Уряд вніс зміни до Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381, а також до деяких інших постанов.

Прийняті зміни до Порядку передбачають наступне:
1. Запроваджено механізм компенсації за вже виконаний ремонт, а також умов та процедур розрахунку такої компенсації (ці положення наберуть чинності після внесення змін до Закону України від 23 лютого 2023 р. № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна …»).
2. Врегульовано питання отримання компенсації у разі, коли власником (або співвласником) є недієздатна/обмежено дієздатна особа або особа, яка не досягла 18-річного віку.
3. Уточнено порядок формування Комісії з розгляду питань надання компенсації (далі – Комісія) в разі відсутності або недостатності кандидатур від громадськості.
4. Доповнено умовами припинення повноважень члена Комісії.
5. Уточнено процедури здійснення перевірки отримувача компенсації на відсутність (наявність) судимості (на підставі витягу, наданого отримувачем компенсації, або шляхом надсилання запитів до МВС).
6. Запроваджено обов’язок Комісії відзначати в чек-листі про наявність/відсутність пошкоджень несучих та огороджувальних конструкцій об’єкта, які можуть призвести до порушення вимог щодо його механічного опору та стійкості.
7. Запроваджено обов’язковість ведення протоколу засідання Комісії.
8. Збільшено граничні обсяги компенсації для виконання ремонтних робіт та класифіковано їх на:
  - ремонт категорії А до 200 тис. грн;
  - ремонт категорії Б 200 – 350 тис. грн для квартир (житлових приміщень) у багатоквартирному будинку; або 200 – 500 тис. грн для відокремлених житлових будинків садибного типу, зблокованих будинків з окремими квартирами, що мають власний вхід з вулиці, котеджів та будинків одноквартирних підвищеної комфортності, будинків садибного типу, дачних та садових.
9. Запроваджено визначення уповноваженого члена Комісії (або декількох), які вносять відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.
10. Встановлено строк у 5 робочих днів, коли Комісія має передати рішення про надання/відмову у наданні компенсації на розгляд уповноваженому органу.
11. Встановлено для отримувачів компенсації необхідність генерувати засобами Порталу Дія витяг про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.
12. Визначено обов’язок отримувача компенсації дотримуватися вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та враховувати рекомендації звіту з технічного обстеження пошкодженого об’єкта нерухомого майна.
13. Запроваджено можливість подання отримувачем компенсації заяви, повідомлення про завершення ремонтних робіт, інших документів, передбачених цим Порядком, в паперовій формі шляхом звернення до адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особи органу соціального захисту населення або нотаріуса.
14. Значно розширено перелік підстав ( у т. ч. додаткових) для відмови в наданні компенсації.
15. Доповнено положенням щодо публікації уповноваженим органом на офіційному веб-сайті (або в інший спосіб) відомостей про надання чи відмову в наданні компенсації, її суми, номеру заяви.
16. Уточнено порядок виплати компенсації для проведення ремонту залежно від категорії ремонту, а також компенсації за проведений ремонт.
17. Значно розширено перелік кодів категорії діяльності суб’єкта господарювання, що здійснює продаж товарів та виконує роботи в рамках електронної публічної послуги “єВідновлення”.
18. Встановлено обов’язок отримувача компенсації подавати повідомлення про завершення проміжного етапу ремонтних робіт категорії Б разом з фотофіксацією проведених робіт та придбаної будівельної продукції.
19. Уточнено порядок проведення верифікації з метою встановлення факту цільового використання компенсації, а також вибіркового моніторингу.
20. Розширено перелік будівельної продукції для обробки внутрішніх і зовнішніх стін і стель, а також доповнено переліком гідроізоляційної продукції у Додатку 1 до Порядку.
21. Уточнено форму чек-листа з визначення розміру компенсації та розширено Перелік робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта, що передбачені Додатком 2 до Порядку, і, відповідно, уточнено форму акту верифікації (Додаток 4 до Порядку).

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)