26 / Жовтень, 2016

Схвалений Урядом проект Постанови розроблено з метою:

1) підвищення ефективності роботи регіональних конкурсних комісій шляхом доповнення їх складу представниками регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та встановлення належності до повноважень представників регіональних комісій питань соціально-економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку;

2) підвищення прозорості відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку шляхом запровадження обов’язкового оприлюднення на відповідній сторінці офіційного веб-сайту Мінрегіону інформації про склад та положення регіональної комісії, оголошення про проведення попереднього конкурсного відбору, інформації про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що подані заявником регіональній комісії до початку проведення оцінки та відбору, результатів проведення оцінки та відбору;

3) зменшення кількості проектів з порушеним терміном закінчення їх реалізації шляхом створення системи моніторингу стану реалізації проектів і програм, виявлення відхилень від запланованого плану заходів їх реалізації;

4)  недопущення виникнення недобудов та проектів з порушеним терміном закінчення їх реалізації шляхом встановлення норми, відповідно до якої проект, план-графік реалізації заходів якого становить більше одного року і який фінансувався за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у попередні роки, щорічно включається відповідними місцевими органами виконавчої влади до узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів до завершення його реалізації відповідно до плану-графіку;

5) забезпечення стабільного, передбачуваного та доступного фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку в рамках реалізації регіональних стратегій розвитку шляхом встановлення вимог відбору інвестиційних програм і проектів відповідно до технічних завдань, що включені до плану заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, затвердженого в установленому порядку.

Під час погодження цього проекту акту були враховані пропозиції Асоціації міст України щодо:

  • доповнення проекту акту нормою, яка забезпечить органам місцевого самоврядування можливість розміщувати передбачену проектом акту інформацію на офіційному веб-сайті Мінрегіону;
  • включення до складу регіональних комісій представників регіональних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)