09 / Червень, 2022

Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало АМУ для інформування громад-членів Роз'яснення №9 від 2 червня 2022 року "Щодо внесення спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення".
Відповідно до повноважень, якими наділено Національне агенство з питань запобігання корупції Законом України "Про запобігання корупції" щодо надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги, зокрема, з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів, у Роз'ясненні НАЗК надає відповіді на такі питання: 
► Якою є мета внесення подання в порядку частини третьої статті 65-1 Закону?  
Метою внесення подання відповідно до ч.3 ст.65-1 Закону є виявлення та подальше усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 
► Хто і за яких умов може вносити подання в порядку частини третьої статті 65-1 Закону? 
Згідно з ч. 3 ст. 65-1 Закону такі подання можуть вносити спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, зокрема, органи прокуратури та Національної поліції (ст. 1 Закону), - виключно в межах їхніх повноважень. 
Обов'язковою передумовою для внесення такого подання є встановлення у визначеному законом порядку факту вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.
Вимоги про проведення службових розлідувань, які не грунтуються на встановленому у визначеному законом порядку факті вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, суперечать положенню ч.3 ст.65-1 Закону та не підлягають виконанню. 
► Які особливості розгляду подання, внесеного в порядку частини третьої статті 65-1 Закону?
Отримання подання в порядку ч.3 ст.65-1 Закону є правовою підставою для призначення та проведення службового розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950. 
Подання не вважається належно розглянутим, у зв'язку з недосягненням мети його внесення, у випадку лише притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності без встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. 
У відповіді на подання має бути чітко зазначено: причини та умови, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; пропозиції щодо усунення зазначених причин та умов; вжиті заходи за результатами службового розслідування. 
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)