25 / Травень, 2017
Протягом 15-19 травня 2017 року за сприяння Європейського фонду освіти делегація з України, до складу якої увійшли представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Спілки роботодавців України, професійно-технічних навчальних закладів, Асоціації міст України, обласних департаментів освіти здійснювала вивчення системи професійної освіти Естонії. Під час візиту відбулись зустрічі у Міністерстві освіти та досліджень Естонії, Міністерстві соціальних справ Естонії, фонді «Innove». Окрім того, учасники навчального візиту мали змогу практично познайомитись із системою професійної освіти на прикладі досвіду роботи Талліннського ласнамяеського механічного училища, Талліннського училища обслуговування й Олустверського училища обслуговування та сільського господарства.

 

Аналізуючи систему професійної освіти Естонії, окреслимо основні важливі аспекти.
Фінансування професійної освіти Естонії
Фінансування професійної освіти повністю здійснюється з державного бюджету. Причому за таким механізмом фінансуються навіть муніципальні ПТНЗ. "Наприклад, у м. Тарту муніципальний заклад, у якому навчається близько 3000 учнів, утримується за державні кошти. Органи місцевого самоврядування приймають рішення лише щодо додаткового дофінансування, де вважають за потрібне", - зазначила аналітик АМУ з питань освіти Людмила Мозгова. 
Мінімальна заробітна плата педагога – 1000є.
Мінімальна заробітна плата в освіті – 400є.
Середня заробітна плата – 1200є. Заробітна плата змінюється протягом року.
1665є – вартість 1 навчального місця у ПТНЗ + враховується коефіцієнт по області 1,0-4,0.
Стипендія – 60є на місяць. Отримують лише 40% здобувачів освіти, оскільки вона встановлюється за успішність у навчанні.
Оплата житла учнів – 60є на місяць. Вартість гуртожитку – 217є в рік.
Харчування учнів 0,68є на день. Керівник закладу може дофінансовувати ці кошти із бюджету ПТНЗ.
Передбачено відшкодування транспортних послуг за наявності квитків.
На заклад освіти виділяється з державного бюджету в середньому 2000000є у рік.
Поширеною є заочна форма навчання. Кошти у такому разі однаково розподіляються і на очну й на заочну форми.
Прийняття політичних рішень у галузі
Естонія пережила 5 періодів оптимізації мережі, внаслідок чого було скорочено мережу ПТНЗ на 50%. Держава продає майно оптимізованих навчальних закладів та спрямовує ці кошти на розвиток матеріально-технічної бази.
"Швидкість прийняття таких рішень є важливою передумовою проведення реформи, що не затягується. Наприклад, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації майже за рік перейшли у систему професійної освіти, лише деякі – у систему вищої", - наголосила Людмила Мозгова.
Під час прийняття політичних рішень враховуються такі моменти:
  • школа (ПТНЗ) має знаходитись у центрі, до неї має бути зручне транспортне сполучення;
  • у закладі мають надаватись, окрім освітніх, усі соціальні послуги;
  • матеріально-технічна база має не лише використовуватись у навчальному процесі, а й стати джерелом заробітку закладу.

  

Система електронного контролю за видатками в галузі
Кожен керівник навчального закладу має електронний підпис, ключ для входу в електронну систему обліку коштів у галузі освіти. Усі видатки здійснюються в електронному вигляді. У закладі працює лише 1 фінансист. Наприклад, якщо потрібно закупити миючі засоби, заступник із господарської частини приносить керівнику рахунок, той підписує його і перераховує кошти підприємцю. Так забезпечено принцип швидкого вирішення питань забезпечення навчальних закладів.
Освіта дорослих
В Естонії помітною є тенденція до зменшення кількості населення, внаслідок чого значну кількість жителів становлять люди у віці. У такому разі актуальним стало запровадження навчання протягом життя. Освіту дорослих здобуває 49,9% здобувачів освіти у ПТНЗ, 40,9% у вищих навчальних закладах. Міністерство соціальних справ Естонії запровадило такі механізми підтримки освіти дорослих:
  • ваучерна система (реалізується через службу зайнятості, потенціальний здобувач освіти, який працює, обґрунтовує свою потребу і отримує ваучер на 2500є на навчання у тих закладах, які визначені Міністерством освіти та досліджень Естонії);
  • часткова оплата навчання;
  • видатки з фонду освіти для безробітних.
Відповідно до Закону Естонії «Про навчання дорослих» кожна людина зі збереженням заробітної плати може на 20 днів за кошти роботодавця йти на курси.
Варто зауважити, що реєстрація робітників ведеться на загальнодержавному рівні в електронній базі. Кожен, хто розпочинає свій трудовий шлях, потрапляє до неї.
Нормативна база
Нормативну базу забезпечення професійної освіти в Естонії складають такі Закони:
Закон Естонії «Про освіту».
Закон Естонії «Про професійно-технічне училище».
Закон Естонії «Про професійні кваліфікації».
Закон Естонії «Про навчання дорослих».
Організація навчання у закладах професійної освіти Естонії
Усього в Естонії налічується 26 муніципальних та державних закладів професійної освіти. Контроль якості освіти є важливою функцією освіти. Тісною є співпраця з роботодавцями.
"Усі заклади мають автономію. Керівник сам визначає, відштовхуючись від рекомендованої Міністерством освіти та досліджень Естонії мінімальної зарплати, зарплату педагогів, планує видатки навчального закладу", - говорить Людмила Мозгова.
Замовлення на підготовку робітничих кадрів є державним, формується на 3 роки і становить орієнтовно 15000 людей у рік.
Під час навчального процесу високим є відсоток відрахувань учнів за неуспішність. Облік навчальних досягнень здобувачів освіти ведеться виключно в електронну вигляді. Електронними є також дошки оголошень, розклад занять у закладах освіти. Педагог має відпрацювати на ставку 7 годин у день. У кожному ПТНЗ здійснюється вивчення іноземних мов, причому йдеться про професійну лексику.
Учителі мають можливість стажуватись в інших країнах, поширеним є міжнародний обмін студентами.
Поширеним є аутсорсинг у питаннях організації харчування (крім навчальних закладів, де здійснюють навчання кухарів та офіціантів).
Тривалість навчання у ПТНЗ від 6 місяців до 3 років.
55% предметів викладають на естонській мові, 45% на російській (не враховано іноземні мови).
Спостерігається тенденція до зростання кількості дітей, які навчаються в інклюзивних групах.
30% навчальних програм складає варіативна частина.

   

   

Презентація досвіду роботи Олустверського училища обслуговування та сільського господарства за посиланням
 

 

Аналітичний центр Асоціації міст України

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)