13 / Липень, 2017
Учора, 12 липня, Комітет з питань науки і освіти провів заключне в цій сесії, засідання, в якому взяли участь народні депутати України-члени Комітету Олександр Співаковський, Тарас Кремінь, Ірина Констанкевич, Олексій Скрипник, Іван Кириленко, Володимир Литвин, народний депутат Денис Силантьєв, Перший заступник міністра і освіти Володимир Ковтунець, представники освітянської спільноти та громадськості. Від Асоціації міст України участь у засіданні взяла аналітик Людмила Мозгова.
На розгляд було винесено 18 питань, із них розглянемо актуальні для органів місцевого самоврядування:
  • Про затвердження рішення виїзного засідання Комітету на тему: “Гірська загальноосвітня школа: стан, проблеми, перспективи розвитку” (на прикладі Івано-Франківської області).
Нагадуємо, що 15 червня 2017 року відбулось виїзне засідання Комітету до Івано-Франківської області. Гірські загальноосвітні школи функціонують на території 27 районів чотирьох областей України: Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької. Статус гірських мають близько 600 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається понад 120 тисяч учнів. Зокрема, тільки в Івано-Франківській області третина загальноосвітніх навчальних закладів (245 навчальних закладів) розташована в гірській місцевості. У Закарпатській області зі 667 загальноосвітніх навчальних закладів, 105 розташовані на висоті 400 метрів і вище на рівнем моря. В гірській місцевості зазначених областей функціонує 7 гімназій, 3 ліцеї та 209 дошкільних навчальних заклади. Гальмівними чинниками в розвитку освітніх закладів гірської місцевості є також економічна слабкість регіонів, демографічні впливи, недостатнє кадрове забезпечення, віддаленість від культурних центрів та інше.
 
Комітет ухвалив таке рішення:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України з клопотанням про виділення коштів з державного фонду регіонального розвитку для фінансової підтримки пілотного регіонального проекту “Розбудова нової української школи в гірській місцевості Українських Карпат”.
2. Під час розгляду на засіданні Комітету проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірських населених пунктів” (реєстр. № 6439) підтримати пропозиції щодо збільшення тарифних ставок, пенсійного забезпечення для працівників медичних, освітніх закладів, закладів культури та інших бюджетних установ, які розташовані на території високогірних населених пунктів.
3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
3.1 Розробити Концепцію сільської загальноосвітньої школи, в якій визначити місію та роль гірської школи як важливої ланки регіональної освіти, як осередку збереження своєрідних традицій, що розвиваються в нових умовах, які покликані збалансувати природно-етнічні, інноваційні впливи засобами інформаційних технологій.
3.2. Вивчити доцільність впровадження пільгового оподаткування для новостворених підприємницьких структур на території гірських районів, які у процесі виробничої діяльності надаватимуть допомогу у розвитку соціально-освітніх послуг або здійснення інфраструктурного забезпечення цих територій.
3.3. Розробити довгострокову програму розвитку гірських територій, яка визначить їх статус (як об’єкта регулювання), створить правові засади для їх розвитку, забезпечить формування освітнього середовища для школярів зазначених територій.
3.5. Реалізувати міжвідомчі програми, спрямовані на повернення до гірського села випускників вищих навчальних закладів і фахівців соціальної сфери, яких потребують такі населені пункти (лікарів, учителів, працівників культури), шляхом надання першого робочого місця, можливості отримати житло тощо.
4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України забезпечити безумовне фінансування в повному обсязі варіативного компонента навчального плану, ширше використовувати його для поглиблення знань учнів про рідний край, соціально-економічні особливості життя і господарювання в горах, на підготовку до вибору майбутньої професії (а почасти і її здобуття) в системі профільного навчання.
5. Рекомендувати Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:
5.1. Вивчити питання щодо доцільності створення на рівні областей, у яких функціонують гірські школи спеціального освітянського телевізійного каналу, який спільно з Інтернет-мережею дозволяв би ефективно обмінюватися інформацією та досвідом використання сучасних технологій, у тому числі й дистанційного навчання, в гірських школах, а також вестиме різноманітні навчально-пізнавальні програми, телепередачі тощо.
5.2. Врахувати особливості гірської місцевості в формуванні мережі загальноосвітніх навчальних закладів І –ІІІ ступенів, максимально зберегти такі заклади для здобуття повної загальної середньої освіти, при цьому передбачити індивідуальні форми навчання для повноцінної реалізації профільного навчання, включаючи очно-заочні, інформальні, дуальні, (дистанційні, екстернатні) форми.
5.3. Забезпечити реалізацію відповідних державних програм, проектів, надаючи пріоритет гірській школі в оснащенні комп’ютерною технікою, зміцненні її матеріально-технічної бази та стовідсотковому підключенню до Інтернету.
5.4. Максимально зберегти та сприяти розвитку мережі вечірньо- змінних шкіл заочної форми навчання та сприяти функціонуванню навчально-консультативних пунктів.
5.5. Під час підготовки та ухвалення рішень про бюджет області передбачати асигнування на закупівлю для гірських шкіл автотранспортних засобів (шкільних автобусів) підвищеної прохідності.
6. Рекомендувати Національній академії педагогічних наук України узагальнити досвід науково-дослідної лабораторії Національної академії наук України “Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство” з метою подальшого розповсюдження досвіду, використання регіонального ентографічного компонента як важливого засобу національно-патріотичного виховання дітей та молоді; розробити науково-методичний супровід індивідуальних форм навчання в класах з малою чисельністю учнів; розробити методики та технології організації навчання в з’єднаних класах (класах-комплектах) початкової школи.
За результатами обговорення члени Комітету одноголосно підтримали зазначений проект рішення.
  • Про Проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” щодо розширення можливостей для створення та діяльності дошкільних навчальних закладів різних форм власності (реєстр. № 6164 від 07.03.2017, КМУ).
Законопроектом шляхом внесення змін до чинного Закону України “Про дошкільну освіту” пропонується: 1) внести зміни до порядку утворення, реорганізації та ліквідації дошкільного навчального закладу корпоративних (на засадах державно-приватного партнерства) та інших форм власності; 2) визначити джерела фінансування корпоративних дошкільних навчальних закладів; 3) врегулювати функціонування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах; 3) уточнити (деталізувати) вікову періодизацію дітей дошкільного віку; 4) доповнити перелік учасників навчально-виховного процесу; 5) уточнити порядок призначення керівників дошкільних навчальних закладів, а також визначити інші положення пов’язані із функціонуванням дошкільних навчальних закладів. Однак, в ході обговорення та зважаючи на низку суттєвих зауважень ГНЕУ, Національної академії педагогічних наук, що стосувались вікової періодизації дітей та нормативного врегулювання діяльності корпоративних навчальних закладів, Комітет прийняв рішення повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Зауважуємо, що Асоціація міст України підтримала цей Законопроект у частині спрощення процедури реорганізації дошкільних навчальних закладів, зокрема компенсуючого типу, що вимагає відповідно до чинного законодавства погодження з Міністерством освіти і науки України. Це дозволило б охопити дошкільною освітою у комунальних навчальних закладах більшу кількість дітей.
Натомість народні депутати обговорили необхідність зміни містобудівних умов у частині покладання зобовʼязань на забудовників щодо будівництва обʼєктів соціальної інфраструктури, зокрема дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, спортивних майданчиків тощо.
Народний депутат України Тарас Кремінь звернувся з пропозицією до Асоціації міст України спільно підготувати законопроект, що передбачатиме відповідні норми під час забудови міст.
  • Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 28 Закону України “Про загальну середню освіту” щодо обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти (реєстр. № 4539 від 28.04.2016, н. д. Л.Денісова, І.Єфремова, Т.Кремінь, І.Бриченко та ін.).
Проектом Закону пропонується доповнити частиною другою статтю 28 Закону України “Про загальну середню освіту”, якою визначити конкретний перелік обов’язків педагогічних працівників системи загальної середньої освіти. За результатами обговорення, а також зважаючи на позицію частини авторів цього законопроекту, члени Комітету одностайно підтримали рішення рекомендувати Верховній Раді України повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Позиція Асоціації міст України врахована.
Також, зважаючи на його важливе соціальне значення, членами Комітету було одноголосно підтримано Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення прав працюючих пенсіонерів на отримання пенсії (реєстр. № 5671 від 19.01.2017).
Через відсутність авторів Комітет був вимушений зняти з розгляду низку наступних законопроектів, зокрема:
  1. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту” (щодо можливості задоволення потреб переселенців та комплектування груп дошкільного навчального закладу) (реєстр. № 1182 від 02.12.2014).
  2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи самоврядування у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах і наближення її до європейських стандартів (реєстр. № 2410а від 17.07.2015).
  3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (реєстр. № 5530 від 12.12.2016).
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)