29 / Липень, 2022
28 липня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави" (законопроєкт №7451).
Закон доповнив Розділом V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» №2269-VIII від 18.01.2018 року тимчасовими нормами, які стосуються як об’єктів державної, так і комунальної власності, та діятимуть на період воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» №389-VIII від 12.05.2015 року.
Асоціація міст України звертає увагу органів місцевого самоврядування на важливі суттєві зміни у різних законодавчих актах, які передбачають:
 • заборону проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації та викупу об’єктів великої приватизації;
 • заборону приватизації об’єктів, які розташовані на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
 • спрощення порядку здійснення заходів з підготовки об’єктів до приватизації, а саме не потребується проведення аудиту, екологічного аудиту, інвентаризації, а також оцінки об’єкта приватизації (його складових);
 • розроблення умов продажу об’єкта приватизації після отримання органом приватизації листа про намір приватизації такого об’єкта від потенційного покупця, який в тому числі може потребувати переміщення виробничих потужностей з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію;
 • можливість подання документів, які подаються потенційними покупцями для участі в електронному аукціоні в електронній формі та підписання їх шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів;
 • анонімність інформації щодо учасників аукціону та покупців;
 • диференційований розмір гарантійного внеску в залежності від  стартової ціни об’єкта приватизації;
 • скорочення строків проведення аукціонів;
 • особливий порядок визначення стартової ціни об’єкта приватизації;
 • спрощений перелік зобов’язання сторін, передбачених умовами аукціону, викупу, у договорі купівлі-продажу;
 • право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не залежно від отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом;
 • строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, укладеного у період дії воєнного стану, становить три місяці з дня його укладення.
У разі наявності обмежень у роботі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Міністерство юстиції України має забезпечувати здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно, придбане у період дії воєнного стану, протягом 30 днів з такого звернення.
Законом також визначено додаткові поняття до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», які будуть діяти на постійній основі. З метою покращення інвестиційної привабливості об’єкти приватизації в порядку, який буде встановлений Кабінетом Міністрів України, можуть об’єднуватися в пули, які сформовано з кількох об’єктів приватизації.
Для запобігання зривів проведення аукціонів нові зміни передбачають, що розмір гарантійного внеску для об’єкта малої приватизації, три попередні аукціони з продажу якого визнані такими, що не відбулись, встановлюється в розмірі, який є більшим:
 • 10 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;
 • 30 розмірів мінімальних заробітних плат.
Встановлюються різні терміни перевірки заяви на участь у приватизації об’єкта приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону, а саме:
 • 10 днів – для об’єкта малої приватизації;
 • 20 днів – для об’єкта великої приватизації.
Скорочуються терміни експозиції для об’єктів малої приватизації:
 • аукціони з їх продажу проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 25 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію таких об’єктів.
Оскільки висвітлення приватизаційних процесів ефективно відбувається в мережі Інтернет та в електронній торговій системі, передбачено скасування необхідності оприлюднення повідомлень про хід і результати приватизації в офіційних друкованих виданнях органів приватизації.
Новим положенням визначено, що наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем в процесі виконавчого провадження арешту комунального майна, відсутність згоди кредитора на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці):
 • не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу комунального підприємства, до складу якого входить таке майно, у порядку, встановленому цим Законом;
 • не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого єдиного майнового комплексу;
 • продаж такого єдиного майнового комплексу здійснюється без повідомлення та згоди особи, в інтересах якої встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому законодавством України.
Асоціація міст України підтримала швидку адаптацію до умов воєнного стану та оперативне вдосконалення порядку здійснення заходів з підготовки до приватизації майна, які збільшуватимуть інвестиційну привабливість об’єктів приватизації, проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, спрямованих на підвищення ефективності передприватизаційної підготовки об’єктів, щодо яких прийнято рішення про приватизацію. Це важливий крок до відновлення бізнес-активності в Україні. Підприємці отримали зручні механізми для розвитку і перезапуску виробництв (спрощення його релокації), а громади - можливість додаткових доходів до місцевих бюджетів. 
У прийнятому Законі враховано пропозиції Асоціації міст України, надані профільному парламентському Комітету,  щодо включення норм спрощення приватизаційних процесів також комунального майна, а не лише державного майна, як пропонувалося у першому читанні.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)