21 / Липень, 2022
19 липня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин»  №2352-IX від 01.07.2022р.
Закон розроблявся за участі Асоціації міст України.
Основні положення Закону:
► передбачено поширення на посадових осіб місцевого самоврядування норм Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX
У період дії воєнного стану норми законодавства про працю, законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законодавчих актів, що регулюють діяльність державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, не застосовуються у частині відносин, врегульованих Законом № 2136, зокрема встановлюються:
- особливості укладення та розірвання трудового договору;
- особливості переведення та зміни істотних умов праці;
- особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку;
- особливості оплати праці та відпустки.
► з посадовими особами місцевого самоврядування (крім виборних посад) можуть бути призупинені трудові відносини
Закон визначає, що призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором. Призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Призупинення не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади. Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, роботодавець подає для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності – обласні).
► використання основної відпустки під час воєнного стану
У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)