15 / Листопад, 2016

Пропозиції Асоціації стосуються перегляду окремих положень Податкового кодексу в зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 3200 гривень.  Зокрема, законопроектом запропоновано переглянути ставки та об’єкти оподаткування місцевими податками і зборами, а саме:

  • скоротити верхню межу  ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в підпункті з 3 до 1,5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (підпункт 266.5.1 пункту 266.5 статті 266 ПКУ);
  • зменшити об’єкт оподаткування транспортним податком (середньоринкова вартість легкового автомобіля) з 750 до 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (абзац перший підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 ПКУ);
  • зменшення меж ставки збору за місця для паркування транспортних засобів з 0,03-0,15 до  0,015-0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року за 1 м2 площі земельної ділянки (підпункт 2681.3.1 пункту 2681.3 статті 2681 ПКУ).

Крім того, щодо єдиного податку (стаття 293 ПКУ) запропоновано пункт 293.1 викласти в редакції: «293.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі — прожитковий мінімум), другої групи — у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки)». А в підпункті 1 пункту 293.2 статті 293 слова «мінімальної заробітної плати» замінити словами «прожиткового мінімуму».

Оскільки внесення зазначених змін до ПКУ зобов’язує органи місцевого самоврядування переглянути затверджені на 2017 рік ставки та об’єкти оподаткування, то з метою запобігання ризикам недоотримання надходжень місцевими бюджетами, Асоціація міст України запропонувала доповнити Розділ XІX. «Прикінцеві положення» проекту закону №5132 наступним пунктом:

«41. Установити, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"».

Крім того, законопроектом №5132 передбачається виключення абзацу сьомого пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ, щодо щорічного передбачення в державному бюджеті на відповідний рік коштів на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного збору з пального для фізичних осіб, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів: інвалідам (в т. ч. дітям-інвалідам), ветеранам війни та праці, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Враховуючи те, що виключення цього положення Податкового кодексу повністю перекладає на місцеві бюджети фінансове навантаження щодо виконання гарантованих державою пільг, не передбачає передачі ОМС фінансових ресурсів або закріплення за ними джерел доходів, а також відсутність запровадженого Урядом механізму компенсації, АМУ пропонує абзац сьомий пункту 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» ПКУ залишити в чинній редакції.

Висновки із пропозиціями та зауваженнями щодо законопроекту №5132 направлені Асоціацією міст України до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)