Консультації

Доброго вечора! Надайте, будь ласка, роз’яснення. Сьогодні, 08.04.2020 року, Т.в.о Міністра освіти і науки України в інтерв’ю сказала, що на постанову щодо виплат одноразової допомоги молодим учителям, у Верховній Раді програми немає, а точніше вона відтермінована до закінчення карантину. Тільки після закінчення карантину будуть вирішувати у Верховній Раді, чи давати цю допомогу вчителям, чи ні. Питання: чи дійсно це так? Дякую.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років. На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції.

У той же час постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» було встановлено карантин на всій території України.

Оскільки ця обставина виникла після того, як було затверджено Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з’явилась необхідність в Уряду України переглянути бюджетні програми з метою формування Стабілізаційного фонду – COVID-19, кошти з якого мають піти на боротьбу з пандемією та попередження розповсюдження захворювань.

Уряд на розгляд Верховної Ради України 30 березня 2020 року вже вносив проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"» (№ 3279 від 29.03.2020 року, КМУ). Цим проєктом, зокрема, скорочувалась бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», розмір якої складає 1,553 млрд гривень. У свою чергу Верховна Рада України не підтримала цей законопроєкт і погодила необхідність внесення альтернативного законопроєкту.

Очікувано, його Уряд внесе на розгляд Парламенту 13 квітня 2020 року. Ймовірно, що виплати допомоги учителям  закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту будуть вилучені до Стабілізаційного фонду – COVID-19. Адже пріоритетом для держави є збереження життя та здоров’я її громадян.

У той же час, якщо кошти Стабілізаційного фонду – COVID-19 після завершення карантину будуть збережені, то їх повернуть на виконання визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» бюджетних програм.

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день. Маю запитання щодо молодшого обслуговуючого персоналу у закладі загальної середньої освіти (прибиральники, робітник по ремонту будівлі, кухар), яким за 60-65 років. Заробітну плату за березень отримали 100% (фінансуються з місцевого бюджету). Як бути у квітні? Персонал побоюється ходити на роботу, просять мене надати їм довідку з місця роботи, а я розумію, що якщо вони не будуть чергувати за гнучким графіком про заробітну плату 100% не може бути й мови. Дякую.
Про обмеження, встановлені до осіб 60 річного та старше віку
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Було встановлено карантин на всій території України. Крім того, 08 квітня 2020 року Уряд постановою Кабінету Міністрів України № 262 вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, якими передбачено заборону покидати місце проживання особам, які досягли 60-річного віку, крім осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції”, військовослужбовців та працівників Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:
  • провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної промисловості, гірничо-металургійної галузі, галузях транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, галузі оборонної промисловості;
  • мають безперервний промисловий цикл;
  • надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;
  • є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
  • включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
  • є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.”
Як бачимо, у переліку цих організацій відсутні заклади освіти. Зважаючи на це та з метою попередження можливого захворювання на коронавірус, працівники цього віку мають залишатись удома.
Щодо оплати праці
Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України «простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами». Порядок оплати часу простою визначений частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України: «Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». Оскільки молодший обслуговуючий персонал відповідно до своїх функціональних обов’язків не може виконувати роботу дистанційно, (як, наприклад, учителі, які здійснюють іншу організаційну та методичну роботу, а також забезпечують дистанційне навчання учнів), то на час карантину ці працівники отримують не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

Аналітичний центр АМУ

Добрий день! Підкажіть, як має оплачуватись праця за гнучким (дистанційним) графіком для молодшого обслуговуючого персоналу закладу (техпрацівники, двірники), які на період карантина фактично на роботу не ходять? Якщо це вважається простоєм, то хто його має оголосити?
Щодо оплати праці
Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України «простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами». Такими обставинами може вважатись введення карантину постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Нагадуємо, що актом встановлено карантин на всій території України.
Порядок оплати часу простою визначений частиною першою статті 113 Кодексу законів про працю України: «Час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». Оскільки молодший обслуговуючий персонал відповідно до своїх функціональних обов’язків не може виконувати роботу дистанційно, (як, наприклад, учителі, які здійснюють іншу організаційну та методичну роботу, а також забезпечують дистанційне навчання учнів), то на час карантину ці працівники отримують не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
 
Щодо особи, відповідальної за оголошення простою
Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» автономія - право суб’єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом. Відповідно до цього Закону суб’єктом освітньої діяльності є, зокрема, заклад освіти.
Згідно з частиною першою статті 26 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Зважаючи на це, оголошення простою для молодшого обслуговуючого персоналу закладу належить до компетенції керівника закладу освіти.

Аналітичний центр АМУ

Просимо надати роз’яснення щодо застосування правових норм, надання в оренду нежитлових приміщень приватному підприємству. Виконавчим комітетом Ренійської міської ради Одеської області, 5 листопада 2019 року було укладено Договір оренди нежитлових приміщень в будівлі власності територіальної громади м. Рені з приватним підприємством (перетворено після проведення процедури реорганізації комунального підприємства, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»). Договір укладено згідно вимог вищезазначеного Закону. За письмовим зверненням приватного підприємства, двадцятого лютого 2020 року, було укладено Угоду про дострокове розірвання Договору оренди від 5.11.2019 року, з проханням укласти новий Договір оренди в будівлі за іншою адресою. Приватне підприємство наполягає укласти договір оренди, відповідно до норм ЗУ «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Відповідно до ч. 2. ст. 9 Закону України №917 «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (надалі – «Закон про реформування»), приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування.
На виконання цього закону приватному підприємству вже передавалося в оренду приміщення після реформування.
Водночас, набрав чинності новий Закон України №157 «Про оренду державного та комунального майна» (далі - Закон №157), який регулює правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності. Галузеві особливості оренди державного та комунального майна можуть встановлюватися виключно законами.
В свою чергу, Закон про реформування не врегульовує особливості передачі приміщень в оренду, а тільки встановлює, що розмір орендної плати є таким, як і у бюджетних організацій. Тому, має застосовуватися Закон №157, відповідно до якого це приватне підприємство може отримати майно в оренду тільки на аукціоні.
Крім того, слід звернути увагу, що за положеннями Закону про реформування приватне підприємство може отримати в оренду за пільговою ставкою тільки приміщення, у яких на час реформування розташовувалися редакції. Відтак, це приватне підприємство не може сплачувати пільгову орендну плату за оренду будівлі за іншою адресою.
Доброго дня. Дайте роз’яснення, будь ласка. Коли буде виплачена допомога вчителям розміром 21000 грн? Так, як у розпорядженні сказано «в кінці року». А якого року навчального чи поточного? Дякую.
Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.
На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок).
Відповідно до пункту 6 Порядку Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
Згідно з пунктом 4 Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, перераховуються Казначейством в обсягах, установлених законом про Державний бюджет України на поточний рік, на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету (у разі перерахування із спеціального фонду державного бюджету - також у межах і за рахунок відповідних надходжень).
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України закон про Державний бюджет України - закон, який затверджує Державний бюджет України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду.
Згідно з частиною першої статті 3 Бюджетного кодексу України «бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня відповідного року не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду».
Отже, у постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 йдеться про бюджетний період, що складає календарний, а не навчальний рік.

Аналітичний центр АМУ

 

Добрий день! Звертається до Вас Красилівська міська об'єднана територіальна громада. Питання що стосується ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" В перелік першого типу - в цей перелік мають входити об'єкти які вже здані в оренду чи тільки ті що планується здати в оренду. Чи взагалі всі об'єкти? Дякуємо!
Всі потенційні об’єкти оренди, які були внесені в переліки майна для оренди до 01.02.2020 р., вважаються включеними до Переліку першого типу відповідно до перехідних положень Закону. Тобто, ті, які планується здатив оренду.
Для того, щоб передати майно з Переліку першого типу в оренду, необхідно опублікувати в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду та провести аукціон. Оскільки Порядком передачі в оренду державного та комунального майна будуть передбачені правила розміщення таких оголошень, то необхідно дочекатися набрання чинності Порядком.
Об’єкти, які знаходяться в оренді станом на 01.02.2020 року, не потребують включення в Переліки. Договори щодо цих об’єктів мають бути опубліковані в ЕТС протягом 24 місяців після введення в дію Закону.
Добрий день. Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", внесено зміни до Перехідних та Прикінцевих положень Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Передбачено, що на "період карантину пленарні засідання МІСЦЕВИХ рад, засідання виконавчих комітетів СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАД, постійних депутатських комісій можуть проводитись в режимі відео або аудіоконференції. У разі відсутності у регламенті ради, виконавчого комітету ради, положенні про постійні комісії порядку ведення дистанційних засідань, такий порядок встановлюється СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ, МІСЬКИМ головою, а у випадках передбачених цим Законом, особою, яка виконує ці повноваження чи головує на засіданні колегіального органу". Чи мають право районні у містах ради та їх виконавчі органи проводити засідання у дистанційному режимі, та який порядок проведення таких засідань?

Закон № 540-IX"Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", зокрема, зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», мав на меті упорядкувати проведення дистанційних засідань колегіальних органів усіх без виключення рівнів органів місцевого самоврядування. У зв’язку з тим, що текст законопроекту готувався у дуже стислі терміни, деякі його положення допускають неоднозначне тлумачення.

Так, термін «місцеві ради» мав використовуватися у широкому розумінні до рад всіх рівнів, які входять у систему місцевого самоврядування. Відповідна термінологія застосовується, наприклад, в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 26, 45, 68, 78, 79),  в Законі України «Про статус депутатів місцевих рад» та в статтях 13, 23 Виборчого кодексу України.

З огляду на викладене вважаємо, що районні у місті ради мають право на організацію пленарних засідань у дистанційному режимі.

З організацією дистанційних засідань виконавчих комітетів районних у містах радах існує неврегульованість у Законі № 540-IX, з огляду на те, що аналогія закону та аналогія права не застосовується для визначення підстав, меж повноважень та способу дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Поряд цим, ще до ухвалення Закону № 540-IX, АМУ розробила Методичні рекомендації, які, на нашу думку, можуть частково врегулювати порядок організації дистанційних засідань тих органів, які прямо не зазначені  в пункті 111 «Прикінцевих та перехідних положеннях» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Добрий день. Чи мають право педагогічні працівники закладів дошкільної освіти на отримання допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 179?
Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.
На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту.
Зважаючи на це, виплати педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

Комсомольська селищна рада Зміївського району Харківська області просить надати роз'яснення по наступним питанням щодо оренди комунального майна: 1. Хто виступає орендодавцем, якщо майно перебуває в оперативному управлінні комунального підприємства (майно не перебуває на балансі селищної ради)? 2. Відповідно до нового Закону Переліки другого типу формують виключно представницькі органи місцевого самоврядування (в нашому випадку – це селищна рада). Хто повинен виступати орендодавцем, якщо майно є комунальною власністю, але не перебуває на балансі селищної ради?* 3. Яким чином передавати в оренду комунальне майно (нежитлові приміщення) установам та організаціям, які фінансуються за рахунок районного або місцевого бюджетів? Наприклад, Районний відділ культури та туризму (районний бюджет), планує орендувати приміщення для створення дитячої музичної школи, бібліотеки і музею. Чи необхідно здійснювати оцінку? Хто є замовником у даному випадку оцінки і хто відшкодовує витрати за проведення незалежної оцінки? 4. Чи здійснюється коригування орендної плати на індекс інфляції щомісячно, якщо комунальне майно було передано в оренду з аукціону? 5. Яка процедура продовження договорів оренди, укладених за результатами аукціону? На яких умовах здійснюється переважне право орендаря? 6. Відповідно до Перехідних положень Закону положення деяких статтей вводяться в дію з 01.10.2020. 7. Яким чином ОМС проводити процедуру передачі в оренду комунального майна? Чи може ОМС (або балансоутримувач) передавати в цей період в оренду комунальне майно без застосування ЕТС, в тому числі у випадках передачі майна в оренду без аукціону?

 

1. Комунальне підприємство є балансоутримувачем. У разі, якщо комунальне підприємство хоче здати до 400 кв.м., воно може виступати одночасно орендодавцем. У разі, якщо більше 400 кв.м. – орендодавцем буде орган, уповноважений органом місцевого самоврядування (наприклад, відділ комунального майна, виконавчий комітет тощо).
2. Саме ОМС своїм рішенням включає майно в Перелік другого типу. Орендаря-пільговика серед декількох заяв на один об’єкт визначає також ОМС своїм рішенням (ч. 7 ст. 15). Підписує договір з орендарем орендодавець (орган, уповноважений органом місцевого самоврядування) та балансоутримувач (комунальне підприємство). Договір може бути тристоронній.
3. Оцінку буде здійснювати балансоутримувач. У Вашому випадку, після укладення договору оренди з районним відділом культури та туризму без проведення аукціону орендар відшкодовує вартість оцінки приміщення.
4. Так, коригування орендної плати на індекс інфляції має здійснюватися.
5. Законом передбачено, що продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону та без проведення аукціону у випадках, передбачених частиною другою статті 18 Закону.
Важливо, що частиною другою статті 18 Закону передбачений один з таких випадків, коли договори  укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами становить п’ять років або менше. Також, без аукціону будуть продовжуватись договори пільгових категорій.
У разі, якщо продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону, то переважне право орендаря зберігається.
Для продовження договору на аукціоні чинний орендар має подати заяву на продовження згідно Порядку (КМУ). Вимоги до документів, що долучаються до такої заяви перелічені в Порядку. Орендар має зареєструватись на аукціон, щоб система його ідентифікувала та під час аукціону зробити хоча б мінімальний крок. Під час аукціону буде визначено ціну, за якою інші учасники ринку згодні платити. Орендар реалізує своє переважне право шляхом погодження платити ціну, яка визначена за результатом аукціону.
6. З 01.10.2020 року будуть вводитися положення щодо розміщення Переліків першого та другого типу в ЕТС, подачі заяв про включення майна в Переліки через ЕТС, опублікування рішень балансоутримувачів, орендодавців в ЕТС. З 01.02.2020 вже введені в дію положення що регулюють проведення аукціону (опублікування оголошення про проведення аукціону, проведення аукціону, підписання протоколу та договору оренди). Тобто, станом на сьогодні орендодавці мають технічну можливість заводити лоти (публікувати оголошення про проведення аукціону) в систему та проводити аукціони.
7. З 01.02.2020 ОМС (або балансоутримувач) мають передавати в оренду комунальне майно тільки із застосуванням ЕТС. Дії щодо передачі майна в оренду без аукціону до 01.10.2020 будуть здійснюватися без ЕТС.
Чи має право вчитель-логопед закладу загальної середньої освіти на отримання допомоги відповідно до постанови КМУ № 179?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги». Виплати проводяться за основним місцем роботи.

Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі – Інструкція), затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 року № 102, зареєстрованим у Мін'юсті України 27.05.93 р. за № 56, установлено 18-годинне тижневе навантаження вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі учителям-логопедам логопедичних пунктів. У той же час статтею 25 Закону України «Про повну загальну середню освіту» поняття саме «педагогічного навантаження застосовується виключно до вчителів.

Окрім того, в розділі ІІІ Інструкції категорія логопедів відокремлена від категорії вчителів. Отже, виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 учителям-логопедам не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)