Консультації

Я працюю вчителем початкових класів та заступником директора з виховної роботи, стаж роботи буде 10 років 17 серпня 2020 року. Чи отримаю одноразову виплату?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав до 10 років, Ви продовжуєте обіймати посаду вчителя початкових класів та маєте педагогічне навантаження, виплата одноразової допомоги для Вас була передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Працівник за основним місцем з 2005 року по 2017 рік працює на посаді завідувача бібліотекою закладу загальної середньої освіти, поряд з основною роботою викладає українську мову (від 4 до 6 годин на тиждень кожного року по-різному). Як учитель української мови, він працював за наказом про розподіл педагогічного навантаження. Чи вносити цей період до стажу педагогічної роботи?
Згідно з пунктом 6 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи (витяги з наказів, відомостей про виплату заробітної плати тощо), які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.
До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників зараховується час роботи на посадах, передбачених Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963. Звертаємо увагу, що посада вчителя української мови належить до посад педагогічних працівників.
При цьому зауважуємо, що відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року № 78, працівникам підприємств, установ, організацій, які, крім основної роботи, працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах.
Згідно з абзацом другим частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку. Таким чином, 0,25 ставки передбачає 4,5 години.
Отже, до стажу педагогічної роботи зазначеній особі вноситься лише період, коли вона викладала українську мову 4,5 та більше годин протягом навчального тижня.
Аналітичний центр АМУ
Підкажіть, будь ласка, на 1 січня 2020 року я працювала у школі і маю стаж 6 років, з лютого перебуваю на лікарняному по вагітності. Чи отримаю я одноразову допомогу, якщо так, то що потрібно для цього зробити?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав 6 років, Ви продовжували обіймати посаду вчителя та мали педагогічне навантаження, а також, продовжуєте обіймати посаду вчителя, перебуваючи на лікарняному (трудові відносини з Вами не розірвані), виплата одноразової допомоги для Вас була передбачена в Державному бюджеті України на 2020 рік. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Для цього Вам не потрібно додатково надавати у заклад освіти ніякі документи. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Я працюю вчителем 10 років. Скажіть, будь ласка, чи підлягаю я виплаті молодим вчителям, коли у мене 10 років виповнилось 01.12.2019 року, але перші три місяці я працювала на 0,5 ставки?

Щодо загального трудового стажу

Відповідно до частини першої статті 82 Кодексу законів про працю України до стажу роботи зокрема, зараховується час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного робочого часу. Таким чином, період Вашої трудової діяльності на 0,5 ставки зараховується до загального стажу педагогічної роботи.

 

Щодо категорій педагогів, яким будуть здійснюватись виплати

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти», що станом на 04.03.2020 року не оприлюднена й не на була чинності, затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ваш стаж педагогічної роботи склав 10 років та 1 місяць, кошти зазначеної вище субвенції у Державному бюджеті України для Вас не передбачені.

Аналітичний центр АМУ

Протягом 2017 року відповідно до вимог Постанови КМУ від 14.02.2017 №88 місту було надано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Оскільки кошти вказаної субвенції своєчасно не надійшли у місто (лише наприкінці квітня 2017 року), то за період січень-квітень видатки на виплату заробітної плати (разом із нарахуваннями) педагогічним працівникам, які проводили корекційно-розвиткові зайняття з дітьми з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальної середньої освіти, здійснювались за рахунок коштів міського бюджету. Це дало можливість уникнути виникнення заборгованості із заробітної плати та здійснити вчасну та у повному обсязі її виплату. Після надходження коштів субвенції на розрахункові рахунки, було здійснено перерахунок та повернуто кошти до міського бюджету шляхом виплати заробітної плати працівникам галузі, заробітну плату яким виплачується за рахунок коштів міського бюджету. Просимо Вас надати роз’яснення щодо правомірності вказаних дій.

Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України «субвенції - міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції».

Відповідно до пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88, За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

  • проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
  • придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти, в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти. На придбання зазначених засобів для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів загальної середньої, дошкільної освіти, використовується не більш як 35 відсотків загального обсягу субвенції. За наявності у закладі декількох осіб з особливими освітніми потребами з однаковими порушеннями у разі потреби можлива закупівля спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для спільного користування. Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами затверджується наказом МОН;
  • оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів для надання психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами (придбання методичного, навчального та програмного забезпечення, предметів, матеріалів і обладнання, у тому числі довгострокового користування) відповідно до вимог, затверджених МОН.

Таким чином, виплата за рахунок цієї субвенції заробітної плати працівникам галузі, заробітна плата яким виплачується за рахунок коштів міського бюджету, може бути розцінена органами фінансового контролю як нецільове використання коштів зазначеної субвенції та відповідне бюджетне порушення.

Аналітичний центр АМУ

 

Новопризначені директори-новачки школи обираються на 2 роки. Наступний термін повинен бути 4 чи 6 років?

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

При цьому звертаємо увагу, що одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше).

Таким чином, із керівником закладу освіти, який призначається вперше на посаду, укладається строковий трудовий на два роки. Після того засновник (засновників) закладу або уповноважений ним (ними) орган приймає рішення щодо продовження строкового трудового договору із керівником, то таке продовження здійснюється на чотири роки. Це буде вважатись першим строком перебування на посаді керівника закладу освіти.

Після того, як 6 років перебування на посаді мине, керівник закладу освіти на загальних підставах має право взяти участь у конкурсі на посаду керівника цього закладу загальної середньої освіти. У разі перемоги він призначається на посаду на умовах строкового трудового договору строком на шість років.

Зауважуємо, що після перебування на посаді 12 років цей керівник закладу освіти, має право брати участь у конкурсі на керівника іншого закладу загальної середньої освіти.

Аналітичний центр АМУ

Працівник прийнятий на роботу до навчального закладу на посаду вчителя-логопеда з 07.10.2019. Зараз в школі складається графік відпусток. Чи має він право на щорічну відпустку 56 календарних днів і за який період будуть нараховувати відпускні? Бухгалтер стверджує, що йому належить лише 37 днів, так як учитель не пропрацювала рік.
Щодо тривалості відпустки
Відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, посада вчителя-логопеда належить до посад педагогічних працівників.
Відповідно до частини шостої статті 6 Закону України «Про відпустки» керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України. Чинний Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам (далі ‒ Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.1997 № 346.
Згідно з додатком до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам тривалість щорічної основної відпустки для вчителя-логопеда становить 56 календарних днів.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.
Згідно з абзацом першим третього пункту 2 Порядку керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (крім тих, що працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) та наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі.
Тобто з 7 квітня 2020 року вчитель-логопед має право на відпустку у період літніх канікул повної тривалості, тобто 56 календарних днів.
Щодо нарахування відпускних
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 затверджено Порядок обчислення середньої заробітної плати (далі ‒ Порядок), відповідно до якого здійснюється обчислення середньої заробітної плати, що, зокрема, застосовується у випадках надання працівникам щорічної відпустки. Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.
Працівникові, який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Аналітичний центр АМУ
Підкажіть, будь ласка, чи можна використовувати кошти державної освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам, які викладають у класах, де наповнюваність учнів менша розрахункової (менше 17 учнів)?

Відповідно до частини першої статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

1) початкові школи, гімназії, ліцеї (крім дошкільних підрозділів (відділень, груп);

2) спеціальні школи, санаторні школи;

3) спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати), школи-інтернати (ліцеї-інтернати) спортивного профілю, військові (військово-морські) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, наукові ліцеї, наукові ліцеї-інтернати, гімназії та ліцеї, у складі яких є інтернати з частковим або повним утриманням учнів;

4) дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри, інклюзивно-ресурсні центри;

5) заклади професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти;

6) заклади фахової передвищої освіти і коледжі державної та комунальної власності в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти.

Згідно з частиною третьою статті 1032 Бюджетного кодексу України освітня субвенція освітня субвенція розподіляється між місцевими бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

2) розрахункова наповнюваність класів;

3) навчальні плани.

Відповідно до пункту 3 Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 65), розрахункова наповнюваність класів учнями закладів загальної середньої освіти становить для:

бюджетів міст обласного значення - обласних центрів, м. Києва та приватних закладів загальної середньої освіти - 27;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, - 25;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить від 10 до 25 включно, - 22,5;

бюджетів міст обласного значення, що не є обласними центрами, в яких відсоток сільського населення становить більш як 25, - 21;

обласних бюджетів - 20;

районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад з урахуванням щільності учнів закладів загальної середньої освіти та відсотка населення, що проживає в сільській місцевості, - згідно із таблицею:

Щільність учнів

Відсоток населення, що проживає в сільській місцевості

від 0 до 25

від 25 до 46

від 46 до 57

від 57 до 64

від 64 до 67

від 67 до 75

від 75 до 89

від 89 до 100

100

Від 0 до 1,3

13,5

11,5

11,5

11,5

11

10,5

10

10

10

Від 1,3 до 1,5

13,5

13,5

13,5

13

12

11,5

11,5

11

11

Від 1,5 до 2,2

15

15

14

13

13

12,5

12

11,5

11

Від 2,2 до 2,6

15

15

14

14

13,5

12,5

12

11,5

11,5

Від 2,6 до 3,6

17

16

15

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,6 до 3,7

19

16

15,5

14

13,5

13

12,5

12,5

12

Від 3,7 до 9,4

19

17

16,5

15

14

14

14

14

13

9,4 і більше

20,5

18

18

17,5

15

15

15

15

14,5;

У той же час звертаємо увагу, що ця розрахункова наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти враховується відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 виключно під час розподілу освітньої субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами та не визначає обмеження розподілу коштів між закладами освіти в межах однієї громади.

Особливості використання освітньої субвенції розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами визначені Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6. Відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок субвенції не здійснюється з 1 січня 2019 року фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб. У такому разі ці заклади або підпадають під оптимізацію мережі, або ж фінансуються виключно з бюджету громади.

У той же час у зазначених вище нормативно-правових актах обмеження щодо фінансування з освітньої субвенції закладів освіти, наповнюваність учнів у класах яких складає менше 17 учнів, відсутні.

Звертаємо увагу, що наявність у закладах освіти кількості класів із меншою наповнюваністю учнів, ніж визначено у постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1088 розрахунковою наповнюваністю класів, може призвести до дефіциту освітньої субвенції у місцевому бюджеті наприкінці 2020 року та потреби спрямувати власні кошти на виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Зважаючи на це, нормативи Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами є рекомендаційними під час затвердження мережі закладів освіти та класів відповідним органом місцевого самоврядування, а також під час прийняття рішень щодо оптимізації цієї мережі.

Аналітичний центр АМУ

Заклади освіти обслуговуються централізованою бухгалтерією Відділу освіти ОТГ. Чи повинні заклади освіти на веб-сайтах публікувати інформацію про публічні кошти, які були витрачені на заклад протягом календарного року (зарплата, електроенергія тощо)?

Відповідно до частини третьої статті 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому законодавчо не встановлюється залежність оприлюднення такої інформації від того, чи має заклад освіти власну бухгалтерію, чи обслуговується в централізованій.

Отже, на сайті закладу освіти в обов’язковому порядку мають бути оприлюднена зазначена в частині третьої статті 30 Закону України «Про освіту» інформація.

Аналітичний центр АМУ

Чи може майстер виробничого навчання будівельного ліцею ще викладати в цьому навчальному закладі години спецдисциплін з професій: штукатур, маляр, лицювальник-плиточник, якщо у нього вища освіта - за дипломом Кам’янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища (спеціальність «командна тактична інженерних військ» кваліфікація «інженер з експлуатації машин інженерного озброєння») і диплом середнього професійно-технічного училища з професії «маляр (будівельний); штукатур»?

Відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту» педагогічною діяльністю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та установах професійної (професійно-технічної) освіти можуть займатися особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.

Отже, майстер виробничого навчання, який має освіту «маляра, штукатура» може викладати ці дисципліни.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)