Консультації

Доброго дня! 1. Відповідно до норм діючого законодавства міська рада повинна створити Службу у справах дітей, як окрему юридичну особу. З метою раціонального використання коштів місцевого бюджету, яким чином можна уникнути введення в штат Служби посади бухгалтера. Відповідно до консультації аналітика АМУ, такий механізм можливий за наявності централізованої бухгалтерії. Виникає питання: централізована бухгалтерія, мається на увазі структурний підрозділ ради( тому що в нашому випадку відділ бухгалтерії створений в структурі виконкому, а не ради)? Чи може міська рада своїм рішенням делегувати бухгалтерії виконкому повноваження по здійсненню ведення бухгалтерського обліку Служби? Якщо є моделі централізованих бухгалтерій при радах, підкажіть, будь ласка, контакти? 2. Чи можливе створення Центру надання соціальних послуг, який буде надавати соціальні послуги мешканцям нашої громади, в структурі виконкому?
1. На сьогодні відсутній законодавчий обов’язок утворення служби у справах дітей як самостійного виконавчого органу. АМУ звертає увагу перш за все на необхідність виконання повноважень органом місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей. Якщо Ви прийняли рішення створювати Службу як окрему юридичну особу, то у Положенні про Службу Ви можете визначити, що фінансове обслуговування здійснюється іншим виконавчим органом ради (або структурним підрозділом ради, це не принципово). В такому випадку, у Положенні про Цей виконавчий орган повинно бути зазначено, що він здійснює фінансове обслуговування Служби у справах дітей. Така практика передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та застосовується у багатьох територіальних громадах.
2. Ми не рекомендуємо утворювати надавачів соціальних послуг як виконавчі органи ради (їх структурні підрозділи), оскільки в такому випадку орган місцевого самоврядування буде надавати соціальні послуги, а не організовувати їх надання. На сьогодні це не суперечить чинному законодавству, в той же час, доцільніше утворити окремого надавача – підприємство, установу, організацію.
Скажіть, будь-ласка, чи може бути надавач послуг "Центр надання соціальних послуг" при ОТГ не комунальним закладом, не окремою юридичною особою (хіба це не корупція?). Наперед вдячні за відповідь.
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» орган місцевого самоврядування має багато варіантів щодо організації надання соціальних послуг. Центр надання соціальних послуг може бути структурним підрозділом іншого підприємства, установи, організації. У такому випадку надавачем соціальних послуг буде вважатись сама юридична особа, а керівник надавача – керівник юридичної особи.
Після прийняття постанови 1035 чи має право управління соціального захисту населення міської ради приймати заяви від населення з 01.01.2020, якщо ми є містом обласного значення? Чи ці обов'язки потрібно передавати на ЦНАП і ліквідовувати відділ прийому?
Для сфери соціального захисту населення на території територіальних громад, які утворились з містами обласного значення, з 1 січня нічого не змінюється. Орган місцевого самоврядування самостійно вибирає місце та працівників, які приймають відповідні заяви. Передача всього обсягу повноважень до ЦНАП не є обов’язковим.
Підскажіть будь-ласка процедуру ліквідації Служби у справах дітей райдержадміністрації (ліквідованого району) та переходу її до ОТГ(міста/селища). Як відбувається передача повноважень з ССД РДА до ССД ОТГ.
Повноваження не передаються. Новостворена служба у справах дітей набуває визначених законом повноважень і діє на території відповідної територіальної громади. Відповідно до Урядової постанови від 24.09.2008 № 866 органи місцевого самоврядування забезпечують:
- роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- прийом від райдержадміністрацій особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на території відповідної територіальної громади, згідно з примірним порядком, затвердженим Мінсоцполітики.
 
Мінсоцполітики на сьогодні розробляє відповідний примірний Порядок. Для організації роботи в ЄІАС «діти» рекомендуємо звернутись до служби у справах дітей РДА або до державного підприємства «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України».
В кінці 2019 року рішенням сесії був утворений кз "Центр надання соціальних послуг". Відповідно до Положення директор Центру був прийнятий згідно трудової книжки, без укладення договору. Згідно ЗУ "Про соціальні послуги" та постанови КМУ від 03.03.2020 № 177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг", директор Центру повинен прийматися на конкурсній основі за контрактом. Якщо в Положення про комунальний заклад внесено відповідні зміни, чи можна перевести директора на контракт?

Процедури переведення не існує. Якщо Положенням визначено, що директор установи призначається на конкурсній основі – необхідно проводити конкурс.

Якщо ліквідовується відділ освіти райдержадміністрації та методичний кабінет, відповідно припиняє свою роботу атестаційна комісія ІІ рівня, хто продовжує атестацію педагогів?
Атестація педагогів закладів освіти сіл, селищ, міст, які увійшли до територіальних громад, здійснюється відповідно до роз’яснень Міністерства освіти і науки у листі від 16.02.2016 № 1/9-80. 
МОН рекомендує для організованого проведення атестації педпрацівників керуватися пунктом 2.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, яким встановлено, що атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних держадміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади. 
Прийняття рішень щодо присвоєння педпрацівникам навчальних закладів сіл, селищ, міст, які увійшли до об’єднаних територіальних громад, кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та/або присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням), тобто рішень, які  належать до компетенції атестаційних комісій ІІ рівня, здійснюється атестаційними комісіями органів управління освітою територіальних громад. 
Порядок атестації педпрацівників, прийняття рішень щодо яких належить до компетенції атестаційних комісій навчальних закладів, залишився незмінним.
 
Порадьте, чи є обов'яковою норма, що відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (Отг) повинен бути юр. особою. (населення 3 тис., закладів освіти, культури та бібліотек 15)
Відповідно до норм законодавства місцева рада самостійно визначає, чи створювати виконавчий орган і який статус матимуть його структурні підрозділи (юридичні або неюридичні особи).
Рішення про конкретний перелік структурних підрозділів, штатну чисельність органів місцевого самоврядування приймається конкретною радою, виходячи з наявних фінансових ресурсів в місцевому бюджеті та враховуючи пріоритетність і обсяги повноважень у тому, чи іншому напрямку.
 Ні норми законодавства у сфері місцевого самоврядування, ні норми бюджетного законодавства не вимагають створювати відділ освіти як юридичну особу з огляду на отримання освітньої субвенції.
Однак при визначенні організаційної форми органу управління освітою варто врахувати, що статус юридичної особи значно зменшить навантаження на голову територіальної громади, оскільки керівник структурного підрозділу з управління освітою матиме право підпису документів, у тому числі – фінансових. Зважаючи на повноту повноважень органів місцевого самоврядування у сфері освіти що стосуються матеріально-технічного забезпечення функціонування закладів освіти, що розташовані на їх території, отримання освітньої субвенції і нарахування заробітної плати працівникам закладів освіти, організації харчування, підвезення учасників навчального процесу, організації підготовки навчальних закладів до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень закладів та ін, вважаємо за необхідне рекомендувати створення відділу освіти саме як юридичної особи.
Відповідно до постанови КМУ була сформована Олександрійська ОТГ, до якої увійшли сільська і селищна ради, які раніше були у складі Олександрійської міської ради, і ще дві сільських ради, які раніше були у складі іншої ОТГ. Питання - на першій сесії Олександрійської міської ради 8 скликання можна заслухати лише інформацію голови ТВК про результати виборів депутатів та міського голови чи обов'язково необхдіно приймати рішення про обрання секретаря ради, затвердження виконкому, вирішення питань щодо старост та ін.?

Відповідь на це Ваше питання та відповіді на інші питання щодо алгоритму дій органів та посадових осіб місцевого самоврядування (з урахуванням положень законопроекту 3651-д) розміщені у посібниках, які були підготовлені для допомоги територіальним громадам для ефективної організації діяльності органів місцевого самоврядування після проведення місцевих виборів.

http://auc.org.ua/library

Чи може виконавчий комітет місцевої ради як колегіальний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради бути створений в якості юридичної особи? Тобто за прикладом місцевих рад (сільських, селищних, міських), які є колегіальними представницькими органами без працівників на постійній основі та створюються як юридичні особи

Просимо ознайомитися з добіркою практичних матеріалів, які були підгтовлені фахівцями АМУ для допомоги територіальним громадам у побудові ефективного управління та розбудови інституційної спроможності її органів.

http://auc.org.ua/library

Працював на виборній посаді Тернівського сільського голови,Новоград-Волинського р-ну протягом 22років. Після місцевих виборів виборів у новосформованій Ярунській територіальній громаді 25.10.2020р. обрали нового сільського голову. Після оголошення результатів виборів у мене припинились повноваження як сільського голови, про що зроблено запис у трудовій книжці. Повернутися на роботу, на якій я працював /колгоспі/ я не в змозі, так як дане господарство припинило своє існування в 2001році. Чи можу я розраховувати на виплату серенього заробітку від новоствореноі громади на протязі 6 місяців? Звернувся до центру зайнятості що поставили на облік як безробітний, мені відповіли ,що можуть , але грошову виплату призначать після 6місяців після мого звернення. Рекомендували звернутися до ОТГ для виплати на протязі 6місяців.

АМУ вже надавала схожу консультацію, з якою Ви можете ознайомитися за посиланням:

https://www.auc.org.ua/faq?date_filter%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&date_filter%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&field_branch_tid=156&page=6

Працевлаштування виборної посадової особи припиненої сільської ради, якій не запропоновано роботу в раді ОТГ

Додатково до запропонованої відповіді акцентуємо Вашу увагу на тому, що на виплату середньої заробітної плати відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 33 Закону № 93 може претендувати особа, яка одночасно:

  • звільнена з посади у зв’язку із закінченням повноважень;
  • звільнена з попереднього місця роботи за п.5 ст. 36 КЗпП (у зв’язку з обранням на иборну посаду);
  • після припинення повноважень не може бути прийнята на роботу на попереднє місце;
  • не має права на пенсійне забезпечення або на призначення пенсії за віком, за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)