Консультації

Добрий день! На міському рівні у зв’язку з карантином та переведенням педагогів та МОП у дистанційний режим розпорядником коштів вищого рівня не був виданий наказ по місту. Директор школи видав його спираючись на постанови КМУ від 11.03 та 16.03, наказ МОН України № 406 з переведенням працівників закладу у дистанційний режим. Начальник відділу освіти, молоді та спорту просить надати завірені копії наказів по закладу на період карантину з графіками чергувань адміністрації, молодшого обслуговуючого персоналу при тому, що він не є контролюючим органом. Чи правомірні дії? Дякую.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про освіту» засновник закладу освіти (міська рада) або уповноважений ним орган (у Вашому випадку - Відділ освіти, молоді та спорту), зокрема, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.

Звертаємо увагу, що заробітна плата молодшого обслуговуючого персоналу виплачується з міського бюджету, а сам відділ освіти, молоді та спорту може бути визначений засновником розпорядником коштів освітньої субвенції за місцевим бюджетом. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється з освітньої субвенції.

Зважаючи на це, дії начальника Відділу освіти, молоді та спорту є такими, що відповідають чинному законодавству.

Аналітичний центр АМУ

Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи маю я право на виплату допомоги вчителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року, якщо працюю вихователем ГПД та на декретному місці з 2019 року вчителем трудового навчання? Дякую.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді вихователя групи подовженого дня (основна посада), Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Добрий день. Щоб перевести головного бухгалтера на надомну роботу, що треба прописати в наказі? Дякую!

Робота надомників регулюється Кодексом законів про працю України і Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Державного комітету СРСР із праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦРПС від 29.09.81 року № 275/17-99, яке діє в частині, що не суперечить Конституції та законам України.

Надомниками є особи, які уклали трудовий договір про виконання роботи вдома з матеріалів і з використанням інструментів та механізмів, які надаються роботодавцем. Надомники є штатними працівниками підприємства. Надомні працівники користуються тими самими правами й обов’язками, що й інші працівники. Вони мають право на відпустку (щорічну, додаткову, без збереження заробітної плати), оплату лікарняного, дотримання гарантій при звільненні.

Далі в консультації говоритимемо про оформлення співробітника на надомну роботу.

Насамперед працівник на ім’я керівника має написати заяву довільної форми. Наприклад:

Прошу Вас дозволити мені виконання роботи, визначеної трудовим договором, вдома в період з ________ 2020 року по ________ 2020 року відповідно до встановленого графіку роботи без зміни інших умов праці.

Робоче місце знаходиться за моїм фактичним місцем проживання за адресою: _____________________.

Зобов’язуюсь дотримуватися трудової дисципліни при виконанні посадових обов’язків.

Дата                                                                                               Підпис

Наказ можна скласти в довільній формі із зазначенням усіх необхідних реквізитів або оформити за типовою формою № П-1, затвердженою наказом Держкомстату від 05.12.08 року № 489.

Встановлення карантину та пов’язаних із ним обмежень спонукає багатьох роботодавців переводити працівників на надомну роботу.

Зважаючи на це, пропонуємо такий зразок наказу:

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, у зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, пов’язаною з поширенням на території України коронавірусу COVID-19, згідно зі заявою (П.І.П.) від ________2020 року

НАКАЗУЮ:

 1. Перевести з _________ 2020 року по __________ 2020 року бухгалтера (П.І.П.) на надомну роботу.
 2. Дозволити (П.І.П.) виконання роботи із застосуванням електронних комунікацій та технологій у віддаленому режимі.
 3. Бухгалтеру (П.І.П.) виконувати посадові обовязки за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
 4. Під час надомної роботи бухгалтер зобов’язана: (подається перелік посадових обов’язків з урахуванням особливостей роботи на дому).
 5. Встановити, що за недотримання трудової дисципліни при виконанні трудових обовязків під час роботи на дому працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
 6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Посада керівника                                                                           Підпис

З наказом ознайомлений (а)

Дата/підпис працівника

З наказом працівника ознайомлюють під особистий підпис.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Чи правомірні перевірки у закладі загальної середньої освіти фінансовим відділом у період карантину. Дякую!

Відповідно до пункту 4 статті 2 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 березня 2020 року № 530-IX на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) органам державного нагляду (контролю) заборонено проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Зважаючи на це, будь-який вид контролю слід перенести до нормалізації епідеміологічної ситуації.

Аналітичний центр АМУ

 

Скажіть, будь ласка, чи маю я право на виплату допомоги вчителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року, якщо працюю асистентом учителя?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1028 від 15 листопада 2019 року «Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти» передбачено у 2020 році виплату допомоги у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня 2020 року, вчителям закладів загальної середньої освіти, які мають стаж педагогічної роботи до 10 років.

На виконання зазначеної вище постанови Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді асистента вчителя, Вам виплата допомоги не передбачена.

 

Аналітичний центр АМУ

 

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи маю право я на разову виплату молодим учителям згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179? За основним місцем роботи я соціальний педагог, але у школі, маю педагогічний стаж 3 роки, а також педагогічне навантаження з математики. Дякую.

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді соціального педагога, Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

 

 

Соціальний педагог, маю педагогічне навантаження 8 год (географія). Стаж роботи 6 років. Чи маю право на отримання допомоги у 2020 році (21000 грн)?

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Відповідно до пункту 3 Порядку субвенція спрямовується на виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти з метою покращення їх соціального захисту. Таким чином, кошти у державному бюджеті на відповідні виплати іншим категоріям педагогічних працівників не передбачені.

Оскільки Ви працюєте на посаді соціального педагога, Вам виплата допомоги не передбачена.

Аналітичний центр АМУ

Доброго дня! Надайте будь ласка роз’яснення чи можливо надавати комунальне майно (нерухоме) в позичку терміном на 25 років? Дякую.
Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України №157 «Про оренду державного та комунального майна», який вступив в дію з 01.02.2020 року, забороняється передавати державне та комунальне майно в безоплатне користування або позичку.
Тобто, такі види договорів як «позичка» з 1 лютого 2020 року щодо державного та комунального майна – не укладаються.    
До Кілійської міської об’єднаної територіальної громади надійшло клопотання про відведення земельної ділянки під внутрішньогосподарськими меліоративними системами з подальшою передачею в оренду земельної ділянки. Вище зазначена внутрішньогосподарська меліоративна система знаходиться в приватній власності, а земельна ділянка, згідно державного акту на право колективної власності на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, увійшла до колективної власності на землю. З метою дотримання земельного законодавства, виконавчий комітет Кілійської міської ради просить надати роз’яснення щодо розпорядження землями колективної власності, які не підлягали паюванню, органами місцевого самоврядування.
З 1 січня 2019 року вступив в дію Закон України №2498-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель с/г призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». Законом надається можливість колишнім членам тих КСП, у яких паювання ще не завершилось і які не ліквідовані, до 2025 року, допаювати сільськогосподарські угіддя (якщо такі залишились). 
Ключові питання, які регулюються прийнятим Законом, це:
 • Передача до комунальної власності земель колективної власності ліквідованих КСП.
 • Розпорядження невитребуваними частками (паями) та нерозпайованими земельними ділянками.
 • Використання та обмін земельними ділянками у масивах (консолідація земель, упорядкування масивів).
 • Інвентаризація сільськогосподарських земель та затвердження НГО органами місцевого самоврядування.
 • Оформлення у комунальну власність польових/проектних доріг та лісосмуг вздовж масивів.
 • Можливість оформлення договорів сервітутного користування земельними ділянками під меліоративними системами.
Нагадаємо, що порядок паювання колективних земель раніше визначався відповідно до Указу Президента №720 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 року.  Згідно до нього до земель колективної власності могли включатись і землі лісового та водного фонду.
Проте паюванню підлягають не всі землі КСП, а лише сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, перелоги та пасовища). Земельні ділянки, на яких розташовані меліоративні системи, теж підлягають розпаюванню із земель колективної власності. Але звертаємо увагу на деякі норми, що почали діяти для таких земель з 01.01.2019 року, а саме: особа, якій належить право користування істотною частиною масиву земель сільськогосподарського призначення, на якому здійснюється гідротехнічна меліорація, має право на компенсацію понесених витрат з гідротехнічної меліорації земельних ділянок, розташованих у такому масиві, або суміжних земельних ділянок, які не перебувають в її користуванні. Розмір компенсації та умови її сплати визначаються у договорі між цією особою та власником або користувачем земельної ділянки. Якщо такі землі були зареєстровані і передані у комунальну власність, то саме органи місцевого самоврядування будуть компенсувати такі витрати.
Також, статтею 25-1 Закону України "Про меліорацію земель", врегульовано і доповнено ще одним видом сервітуту чинне законодавство - «про встановлення земельних сервітутів для здійснення заходів з меліорації земель». А саме: власники, землекористувачі меліорованих земель або інші особи, мають право вимагати встановлення земельних сервітутів для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
Працюю вчителем початкових класів 4 роки на декретному місці. Чи маю право отримати одноразову виплату для молодих учителів? Дякую!

Уряд постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року № 179 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» затвердив Порядок та умови надання цієї субвенції (далі ‒ Порядок). Згідно з абзацом третім пункту 3 Порядку «на отримання допомоги мають учителі, які станом на 1 січня 2020 року працювали на посаді вчителя та мали стаж педагогічної роботи до 10 років включно, а також мають педагогічне навантаження у 2020 році і продовжують обіймати посаду учителя під час виплати допомоги».

Оскільки станом на 1 січня 2020 року Ви перебували на посаді вчителя, мали педагогічне навантаження і продовжуєте обіймати посаду вчителя, відповідна виплата для Вас закладена у Державному бюджеті України. Як тільки кошти надійдуть у місцевий бюджет, Ви отримаєте відповідну одноразову до допомогу. Виплата буде здійснена до кінця 2020 року.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)