Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.

  Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту»  призначення на посаду та звільнення з посади керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний орган управління освітою.

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління закладами освіти, які належать територіальним громадам або передані їм.

   Таким чином призначення керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які належать об’єднаним територіальним громадам, здійснюється виключно відповідними виконавчими органами сільської, селищної, міської ради (виконавчим комітетом або відділом, управлінням освіти у разі його створення і надання відповідних повноважень радою). Таке призначення оформлюється рішенням виконавчого комітету ради або наказом начальника відділу, управління освіти.

  Звертаємо увагу, що чинне законодавство не передбачає додаткових процедур погодження призначення керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема і у районних відділах освіти районної державної адміністрації.

 

 

09.02.2016

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (законопроект № 3688), що прийнятий Верховною Радою України 24 грудня 2015 року, скасовується сплата Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для працівників (3,6%) та посадових осіб органів місцевого самоврядування (6,1%). Відповідна норма міститься у п.2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» вказаного Закону України і виключає підпункти 7 та 9 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якими визначався розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для зазначених вище категорій платників.

 

 

На момент підготовки відповіді вказаний Закон України не підписаний Президентом України та не опублікований, відповідно не набув чинності.

 

29.12.2015

Перелічені особи переважно віднесені до четвертої або п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування.  

Чинний на разі Закон передбачає обов’язковість проведення спеціальної перевірки лише для посадових осіб місцевого самоврядування першої-третьої категорії посад. Тобто для голів, заступників (перших заступників) голів обласних рад, голів районних (районних у містах) рад, перших заступників та заступників міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, спеціальна перевірка є обов’язковою, оскільки вони обіймають посади першої-третьої категорії.

У решті випадків посадові особи місцевого самоврядування мали би проходити спеціальну перевірку лише якщо б їхні посади були віднесені до посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Перелік таких посад мав бути затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції. Однак станом на сьогодні такий документ не прийнятий відповідно, немає законодавчих підстав проходити таку спеціальну перевірку особам, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування від четвертої категорії та нижче.

Водночас, слід констатувати, що на практиці трапляються непоодинокі випадки, коли вказані особи проходять спеціальну перевірку добровільно, за власним бажанням.

 

26.11.2015

Так, перелічені особи набирають усіх передбачених законом повноважень та приступають до виконання своїх обов’язків одразу після оголошення результатів виборів (обрання, призначення, затвердження) на пленарному засіданні відповідної ради, незалежно від проведення спеціальної перевірки.

Для даної категорії посад передбачений особливий порядок набрання повноважень, який визначено профільним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Окремі особливості проходження служби в органах місцевого самоврядування врегульовані Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Сьогодніце єдині нормативно-правові акти, які визначають систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і порядку проходження служби посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади сільського, селищного, міського голови, голови та заступників голови районної, обласної ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласних рад належать до категорії виборних посад.

Згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

Згідно з ч. 1 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної, обласної, районної у місті (у разі її створення) ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Згідно з ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник голови районної ради, перший заступник, заступник голови обласної ради обираються відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування.

Таким чином спеціальним законодавством, яке регламентує правовий статус та порядок призначення на посади перелічених осіб встановлено, що особи призначаються на посади та набирають своїх повноважень у повному обсязі з дня:

-          оголошення про це на пленарному засіданні ради (для сільських, селищних та міських голів);

-          або обрання (затвердження) на посаду на пленарному засіданні відповідної ради(для голів та заступників голів районних, районних у місті та обласних рад, заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради).

Також звертаємо вашу увагу на те, що суб’єктний склад осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, визначений у ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції», де зазначено, що така перевірка здійснюється стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

Водночас у п. 1 ч. 2 ст. 56 зазначеного Закону вказано, що спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів.Таким чином проведення спеціальної перевірки щодо зазначених категорій осіб взагалі не передбачено взагалі.

Щодо інших посадових осіб місцевого самоврядування, чиї посади є виборними.

Останнім абзацом ч. 1 ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено, що у разі якщо призначення, обрання чи затвердження на посади здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чизатверджених на відповідні посади осіб. Останній абзац ч. 2 ст. 57 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає, що зазначені особи подають документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. Таким чином сам антикорупційний Закон чітко вказує на те, що по відношенню до виборних посад (за винятком сільських, селищних, міських голів)  спеціальна перевірка проводиться вже після набрання ними своїх повноважень як посадових осіб місцевого самоврядування.

Відповідно до абз. 6 ч. 2 ст. 58 Закону України «Про запобігання корупції» повноваження вказаних посадових осіб достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки.

Закон не ставить початок здійснення та обсяг повноважень виборної посадової особи органу місцевого самоврядування у залежність від проведення спеціальної перевірки. Але від результатів спеціальної перевірки може залежати їх дострокове припинення.

 

26.11.2015

Перш за все звертаємо увагу на той факт, що відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених вказаним Законом. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», визначаючи порядок вступу на службу в органи місцевого самоврядування, не передбачає обов’язку подібного повідомлення Державної фіскальної служби. Тому правомірність застосування відповідної вимоги до органів місцевого самоврядування є сумнівною. Разом з тим до уточнення правових норм і для уникнення зайвих ускладнень рекомендуємо здійснювати відповідні повідомлення Державної фіскальної служби з урахуванням нижче наведених особливостей.

За загальним правилом, передбаченим ч. 3 ст. 24 КЗпП, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Процедура здійснення цього повідомлення визначена постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», та передбачає, що повідомлення до територіальних органів Державної фіскальної службинадсилається за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуваннядо початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Однак у випадку з посадовими особами місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, загальний припис трудового законодавства не можна виконати.

Спеціальним законом, який відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Зазначений вище спеціальний закон визначає особливу процедуру оформлення трудових відносин з особами, які обираються на посади на місцевих виборах чи обираються, затверджуються на посади за рішенням відповідних рад.

Так, згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження голови (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради починаються з моменту обрання його на сесії ради шляхом таємного голосування (ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 55, ч. 2 ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), заступника сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради – з моменту затвердження його на посаду рішенням ради (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

Саме зазначені рішення є підставою для початку трудових відносин із відповідними особами (якщо вони обираються на посаду вперше). До моменту набрання чинності зазначеними рішеннями, ніхто не може робити висновки, що особа буде обіймати відповідну посаду, так само, як і не може передбачити, у який день буде прийняте відповідне рішення.

Таким чином, зважаючи на специфіку організації діяльності органів місцевого самоврядування та особливості проходження служби посадовими особами місцевого самоврядування на виборних посадах, виконати припис ч. 3 ст. 24 КЗпП неможливо, адже немає події, яка б давала правові підстави на здійснення повідомлення фіскальних органів про укладення трудового договору до початку прийняття відповідних рішень місцевих рад. А за спеціальним законом прийняття відповідних рішень, автоматично тягне початок трудових відносин з цими працівниками, а також початок їхніх визначених законом повноважень.

Відповідно, повідомлення має бути направлене до територіального підрозділу фіскальної служби у день прийняття рішення, за яким перелічені особи приймаються на посади.

Водночас, слід зазначити, що для повного врегулювання проблеми до чинного законодавства мають бути внесені зміни, які заповнюють прогалину.

Важливим є те, що відповідальність за неповідомлення Державної фіскальної служби врегульовано ст. 265 КЗпП. Таку відповідальність несе відповідний орган місцевого самоврядування, а не сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради. Для такого порушення санкцію встановлено абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП, яка передбачає за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим-четвертим частини другої вказаної статті, у вигляді штрафу у розмірі мінімальної заробітної плати. Відповідно до ч. 4 ст. 265 КЗпП вказаний штраф може бути накладено лише центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

20.11.2015

   Ні, запис про звільнення у описаній ситуації робити не потрібно.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Отже, якщо особа обрана на посаду сільського, селищного, міського голови повторно, з моменту оголошення головою ТВК рішення про обрання цієї особи, його попередні представницькі повноваження як голови припиняються, і одразу (з цього ж моменту) починаються нові представницькі повноваження як голови. Тобто зміниться лише строк повноважень голови, а його трудові відносини перериватися не будуть.

У розумінні трудового законодавства з сільським, селищним, міським головою укладається строковий трудовий договір, який закінчується чи продовжується з настанням певної події – оголошення результатів голосування на першому пленарному засіданні ради. Таким чином, у даному випадку строковий трудовий договір з цією особою не припиняється, а змінюється. Він продовжується в силу закону на новий період.

Більше того, зробити запис про звільнення і прийняття на посаду одним днем неможливо, адже запис про звільнення робиться у один день, а запис про прийняття на посаду – у день, наступний за днем звільнення.

У зв’язку із цим в органах місцевого самоврядування абсолютно правильно склалася усталена практика, коли у разіобрання (переобрання на новий строк) на посадусільського, селищного, міського голови однієї і тієїсамої особи запис про припинення повноваженьта звільнення з посади до її трудової книжкине вноситься, а лише робиться запис про обранняна новий строк повноважень. Датою запису буде дата пленарного засідання ради, на якому було оголошено про обрання такої особи сільським, селищним, міським головою. Підставою для внесення цього запису буде дата та номер рішеннявідповідної територіальної виборчої комісії прообрання голови.

Аналогічною буде ситуація, якщо:

голову (заступника голови) районної (районної у місті, обласної) ради, секретаря сільської, селищної, міської ради переоберуть на першому ж пленарному засіданні ради нового скликання;

дата початку перезатвердження на посади заступників сільського, селищного, міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради співпадає з датою формуванням нового персонального складу виконавчого комітету сільської, селищної чи міської ради.

 

20.11.2015

       У селах, селищах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об'єдналися, старостою, до обрання на перших виборах старости, визнається особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання. згідно з пунктом 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Така особа може бути визнана старостою лише за її письмовою згодою (стаття 32 Кодексу законів про працю України).

      У разі відсутності згоди колишнього сільського, селищного голови або наявності у нього обмежень, які не дозволяють йому займати таку посаду, він підлягає звільненню. Згідно частини 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного голови робиться запис: «Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень, частина 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису.

     Оскільки безпосередньо сільський, селищний, міський голова новоутвореної громади призначає на посади працівників органів місцевого самоврядування (пункт 2 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»), то відповідне засвідчення вступу колишнього сільського, селищного голови на посаду старости відбувається розпорядженням новообраного сільського, селищного, міського голови. Таким чином, у день проведення першої сесії ради об’єднаної територіальної громади, видається розпорядження, яке містить наступне формулювання: «Визнати таким, що  набув повноважень старости _____(зазначається найменування населеного пункту, в якому знаходилися органи місцевого самоврядування) __________(прізвище, ім’я, по батькові) на строк до набуття повноважень старости, обраного на перших виборах, на підставі пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Про вказане робиться  відповідний запис у трудовій книжці із зазначенням дати та порядкового номеру запису.

У тому випадку, коли колишній сільський, селищний голова територіальної громади, що ввійшла до складу об’єднаної територіально громади:

  1)   не погодився (відмовився) бути старостою;

 2) був обраний депутатом місцевої ради об’єднаної територіальної громади та отримав відповідний депутатський мандат,

виконуючою обов’язки старости у такому населеному пункті не може бути призначено іншу особу,  староста буде обраний лише на  перших виборів старости. Така позиція ґрунтується на тому, що пункт 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачає виконання обов’язків старости до перших виборів лише тими особами, які здійснювали повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об'єднання.

 

17.11.2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДФС  28.05.15 № 379

 

Узагальнююча податкова консультація щодо застосування пільг
із сплати земельного податку, встановлених відповідним рішенням органу місцевого самоврядування

 

З 01 січня 2015 року плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Податковим кодексом України (далі – Кодекс).

Сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів (пункт 12.3 статті 12 Кодексу).

Статтею 7 Кодексу визначено загальні засади встановлення податків і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначено порядок їх застосування.

Елементи податку, визначені в пункті 7.1 статті 7 Кодексу, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Кодексом (пункт 7.4 статті 7 Кодексу).

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Підставами для надання податкових пільг є особливості,
що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (пункт 30.2 статті 30 Кодексу).

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (пункт 284.2 статті 284 Кодексу).

Відповідно до пунктів 1, 3 статті 73 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також
у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Враховуючи викладене вище, якщо рішення органу місцевого самоврядування щодо встановлення пільг із сплати земельного податку прийнято, то таке рішення є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами з урахуванням строків, визначених таким рішенням.

Джерело: сайт ДФС

 

1. Відповідь на ці запитання врегульовано Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171). Згідно вказаного Порядку, спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, віднесених частиною першою статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” до першої - третьої категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідно до ст.14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої – третьої категорій відносяться: - перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови; - друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради; - третя категорія - посади перших заступників та заступників міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст - обласних центрів), голів районних, районних у містах рад. Таким чином, зазначена перевірка проводиться лише щодо секретаря міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад. При цьому необхідно звернути увагу на ту обставину, що в майбутньому Національне агентство з питань запобігання корупції має право додатково затвердити (відповідно до ст.56 Закону України «Про запобігання корупції») перелік посад з підвищеним корупційним ризиком, таким чином перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які підлягають спеціальній перевірці, може бути розширено. Що стосується часу її проведення, то спеціальна перевірка стосовно претендентів на посади в органах місцевого самоврядування, призначення (обрання) чи затвердження на які здійснюється місцевою радою, проводиться відповідно до цього Порядку після їх призначення (обрання) чи затвердження на відповідні посади.

 

2.  Відповідно до пунктів 10, 11 частини першої статті 2 Закону України «Про очищення влади» заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування та кандидатів на ці посади. Відповідно до статті 3, абзацу 4 частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради відносяться до категорії виборних посад, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою. Окрім того, п.2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 передбачає, що перевірка проводиться щодо «…інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування…». З огляду на вказане проводити таку перевірку щодо відомостей, поданих особою, яка претендує на зайняття посади заступника міського голови не потрібно.

 

22.05.2015

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року №1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» рекомендувала міським, селищним і сільським головам під час підготовки пропозицій щодо структури виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад (крім міст Києва та Севастополя), загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих комітетів дотримуватися типових штатів згідно з додатками №1-5 до неї. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року №664, постанова №1349 втратила чинність з 1 січня 2015 року.

Таким чином питання визначення структури виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад вирішується відповідними радами самостійно, на власний розсуд.

Що стосується питання оплати праці працівників виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад, то необхідно звернути увагу на наступне.

Механізм оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначається Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України № 268 від 09 березня 2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», №614 від 21 липня 2005 року «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці», №414 від 15 червня 1994 року «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».

Основною складовою заробітної плати є посадовий оклад, розміри якого залежать від категорії населеного пункту, а також від виду виконавчого органу в якому працює посадова особа.

Що стосується встановлення посадового окладу посадової особи місцевого самоврядування, то пункт 1 постанови №268 передбачає, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48 - 54 і 57 до цієї постанови. Окрім того, додаток 55 постанови №268 визначає схему посадових окладів службовців апарату (секретаріату) органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

Необхідно зазначити, що вказана постанова №268 регулює також і питання виплат надбавок, премій та інших доплат. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи може сягати 50 відсотків місячного посадового окладу, місячна премія не обмежується розміром і залежить лише від можливостей відповідного місцевого бюджету. Постановою №268 передбачені також і інші види доплат та надбавок, наприклад за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, почесне звання «заслужений» тощо.

Звертаємо увагу також увагу на обмеження максимального розміру заробітної плати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування.

Так пунктом 13 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2015року) передбачено обмеження максимального розміру місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників  утворених органами та органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, які не здійснили у 2015 році заходи щодо упорядкування та оптимізації структури, скорочення не менше ніж на 3 відсотки чисельності працівників,15 розмірами мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному розмірі).

Таким чином, органи місцевого самоврядування в спосіб передбачений вищенаведеними нормативно-правовими актами самостійно визначають умови оплати праці посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, районних у містах рад (крім міст Києва та Севастополя).

Центр аналізу та розробки законодавства спільно з

Центром професійного розвитку та правової допомоги 

Асоціації міст України