Консультації

Селищна рада є засновником дошкільного навчального закладу. Керівник був призначений наказом начальника районного відділу освіти. У пункті 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що сільський, селищний, міський голова призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Разом з тим Законом України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ «Про освіту» внесено зміни до статті 31 ЗУ «Про дошкільну освіту». Зокрема, пункт 3 статті 31 цього Закону викладено у такій редакції: «Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган». Діючий статут ДНЗ передбачає такий порядок призначення та звільнення керівника: «Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником відповідного органу управління освітою за погодженням з засновником». Керівник ДНЗ виявив бажання звільнитися. Враховуючи викладене вище, прошу роз’яснити, як має відбуватися звільнення керівника ДНЗ (хто має видати розпорядчий документ про звільнення)?

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган. При цьому відповідно до частини першої статті 47 Кодексу Законів про працю України власник або уповноважений ним орган зобовʼязаний у день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

Отже, розпорядчий документ про звільнення керівника дошкільного навчального закладу має видати селищна рада (засновник) або уповноважений нею орган управління освітою.

Аналітичний центр АМУ

Чи отримають учителі корекційно-розвиткових годин, що фінансуються за рахунок державної субвенції, відповідно до Постанови від 14.02.17р. № 88 відпускні та виплату на оздоровлення?
Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100, «Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у звʼязку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки».
Отже, не менш, ніж за 3 дні до початку щорічної відпустки, вчителі корекційно-розвиткових годин отримають усі виплати відповідно до чинного законодавства з урахуванням їхнього навантаження протягом міжвідпускного періоду.
Аналітичний центр АМУ
Чи платиться надбавка у розмірі 20% за роботу з дітьми з особливими потребами за корекційно-розвиткові розвиткові заняття, (що передбачені Типовими навчальними планами для спеціальних класів (діти з особливими потребами із затримкою психічного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів), так як заняття проводиться з всім класом.
Питання оплати праці вчителів врегульовані Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (далі – Інструкція), затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102. Відповідно до абзацу четвертого пункту 29 Інструкції «керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо повʼязана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам та помічникам вихователів загальноосвітніх навчальних закладів (або за наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 25 відсотків.

Причому відповідно до пункту 28 Інструкції у закладах освіти загального типу підвищена оплата праці в такому разі відбувається лише за години роботи у класах, де навчаються діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

Відповідно до додатку 8 Інструкції до надбавок, на які нараховуються премії працівникам освіти, відносять:

  • високі творчі та виробничі досягнення в роботі;
  • класність (категорію);
  • знання та використання іноземної мови в роботі;
  • виконання особливо важливих (складних) робіт на строк їх проведення;
  • робота з іноземними учнями;
  • персональна надбавка, установлена за рішенням органу управління.

Отже, в компетенції засновника закладу освіти (органу місцевого самоврядування) визначати розмір до 20% за складність та напруженість роботи у межах фонду оплати праці на рік, визначених обсягами освітньої субвенції, а також за умови прийняття радою рішення здійснювати дофінансування цих виплат з місцевого бюджету.

Аналітичний центр АМУ

Як повинні оплачуватися години корекційно-розвиткових занять у спеціальних класах? За рахунок якого фонду повинні фінансуватися корекційно-розвиткові заняття, що визначені фіксованою кількістю годин Типовими навчальними планами для спеціальних класів (діти з особливими потребами із затримкою психічного розвитку) загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема: чи змінюється фінансування окремих корекційно-розвиткових годин робочого навчального плану школи спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 №88 «Про надання субвенції…»?

 

Відповідно до пункту 3 «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88, «Субвенція спрямовується на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів (крім шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних центрів), а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням розумового розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру).».

Відповідно до пункту 3 Порядку «За рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків:

проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, яка розробляється групою фахівців у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителів, асистента вчителя, практичного психолога, корекційного педагога та інших з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, та затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу;

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, обладнання, дидактичного матеріалу та особливих наочних засобів, які дають змогу виконувати дитиною індивідуальну програму її розвитку. На придбання зазначених засобів використовуються кошти в обсязі не більш як 20 відсотків загального обсягу видатків на кожну дитину певного загальноосвітнього навчального закладу, яка потребує державної підтримки.».

У додатку 1 Порядку вміщено Примірний перелік додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг) для дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів. Ці заняття оплачуються з фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

Отже, оплата годин, визначених Типовими навчальними планами для спеціальних класів (діти з особливими потребами із затримкою психічного розвитку) загальноосвітніх навчальних закладів, здійснюється з фонду загальної освітньої субвенції.

Аналітичний центр АМУ

Цікавить консультація з приводу нового Закону України "Про освіту" в частині призначенні керівника закладу. Докладніше про ситуацію. З 05.01.2017 р. в нашій ОТГ повністю функціонує відділ освіти. Станом на 30.10.2017 р. керівник навчального закладу перебуває на посаді вже 12 років. Строк дії контракту завершився 30.08.2017, який був укладений ще районним відділом освіти. Новий контракт керівник відмовляється підписувати (з відділом освіти ОТГ). Питання: 1. Чи можемо ми (як засновник навчального закладу, або орган управління освітою) звільнити даного керівника з займаної посади відповідно до прикінцевих положень Закону України "Про освіту", зокрема в частині максимального перебування 12 років на посаді. 2. Провести конкурсний відбір на посаду керівника даного закладу освіти (у зв’язку з граничним строком перебування діючого директора на посаді).

Щодо можливості звільнення керівника закладу освіти

Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.

У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.

Про зміну назви навчального закладу робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінʼюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінʼюсті 17.08.1993 за № 110.

Питання продовження строкових трудових договорів регулюється статтею 391 Кодексу законів про працю України, згідно з якою після закінчення строку трудового договору, якщо трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Окрім того, відповідно до підпункту 11 пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про освіту» за особами, які на день набрання чинності цим Законом обіймають посади педагогічних працівників, зберігаються існуючі професійні права. Питання розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу регулюється нормами статті 40 Кодексу законів про працю України.

Отже, якщо з керівником навчального закладу після закінчення строкового договору не було розірвано трудових відносин, він продовжує виконувати свої обовʼязки на цій посаді на умовах безстрокового трудового договору.

 

Щодо проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти

У випадку, якщо надалі потрібно буде призначити керівника чи педагогічного працівника загальноосвітнього навчального закладу ОТГ, варто скористатись нормою частини другої статті 26 Закону України «Про освіту»: «Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти». Відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» «керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії».

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності»: органи місцевого самоврядування з урахуванням Порядку, затвердженого цією постановою, мають визначити процедуру призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору. При чому згідно з пунктом 4 Порядку підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Отже, зважаючи на те, що 30 серпня 2017 року строковий договір із керівником навчального закладу не був припинений і керівник продовжив виконувати свої обовʼязки, а значить – дія трудової угоди з керівником навчального закладу була продовжена, у вас немає підстав для оголошення конкурсного відбору.

Аналітичний центр АМУ

У Постанові Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» вказано про 3-8 годин корекційно-розвиткових занять, і вказано, що тривалість групового заняття становить 35-40 хв., а індивідуального 20-25 хв. Чи це означає, що 3 год. корекційно-розвиткових занять – це 6 індивідуальних занять по 20-25хв.? Бо в іншому випадку (3 год. – 3 індивідуальних заняття) виходить, що оплачувати за 1 заняття по 20-25 хвилин потрібно так само, як за 1 заняття тривалістю 40 хв.?

Відповідно до абзацу третього пункту 6 «Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88, «додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться (надаються) фахівцями із числа працівників загальноосвітнього навчального закладу та у разі потреби – додатково залученими фахівцями, з якими загальноосвітнім навчальним закладом або відповідним органом освіти укладаються трудові договори».

Відповідно до абзацу четвертим пункту 6 Порядку «оплата праці зазначених фахівців здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять», а отже, за фактично проведену кількість навчальних годин у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Відповідно до абзацу третього пункту пʼятого постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» «Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального – 20-25 хвилин. Групи наповнюваністю два – шість учнів комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації».

Отже, згідно з нормами зазначених вище постанов оплата праці педагогічного працівника за проведену годину корекційного заняття, незалежно від його тривалості, має бути оплачена у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298.

Аналітичний центр АМУ

Чи нараховується надбавка за вислугу років на оплату послуг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. № 88?

Відповідно до абзацу другого пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. № 88 (далі – Порядок), за рахунок субвенції здійснюється, окрім іншого, оплата проведення (надання) додаткових корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, яка розробляється групою фахівців у складі заступника директора з навчально-виховної роботи, вчителів, асистента вчителя, практичного психолога, корекційного педагога та інших з обов’язковим залученням батьків або осіб, які їх замінюють, та затверджується директором загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги), що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться (надаються) фахівцями із числа працівників загальноосвітнього навчального закладу та у разі потреби – додатково залученими фахівцями, з якими загальноосвітнім навчальним закладом або відповідним органом освіти укладаються трудові договори.

При цьому варто враховувати, що оплата праці зазначених фахівців здійснюється за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, які проводять навчальні заняття з учнями шкіл, установленими в додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

Відповідно до пункту 8 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», у разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи). Отже, зважаючи на це, при нарахуванні оплати праці педагогічним працівникам за проведені години корекційно-розвиткових занять зберігається виплата надбавок за вислугу років.
Аналітичний центр АМУ
Доброго дня! У звʼязку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України 13.09.2017 від виникає ряд питань щодо обліку дітей шкільного віку та школярів. А саме: реєстр дітей буде загальнодержавний чи має створюватись на місцевому рівні? Хто повинен (має право) відслідковувати (вести облік) дітей за місцем проживання з подальшим внесенням даних до реєстру? Яким чином можливе уточнення інформації щодо дітей, які проживають без реєстрації на певній територіальній одиниці?

Постановою Кабінету Міністрів України № 684 від 13.09.2017 року «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (далі – Порядок) затверджено новий порядок обліку дітей шкільного віку та учнів. Необхідно зауважити, що вже назвою розмежовано функції окремих установ, що будуть його здійснювати.

Так, відповідно до пункту 10 Порядку облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу (уповноваженому міською радою органу) дані всіх учнів, які до нього зараховані. Отже, керівник загальноосвітнього навчального закладу самостійно здійснює його або призначає для цього відповідальну особу, яка забезпечує облік усіх учнів навчального закладу, контроль за їх зарахуванням, переведенням в інший навчальних заклад чи вибуттям.

У той же час, згідно з пунктом 4 облік дітей шкільного віку ведеться в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села). Районні, районні у містах держадміністрації та міські, селищні, сільські ради, у тому числі об’єднаних територіальних громад, їх виконавчі органи (далі — уповноважені органи) із залученням відповідних територіальних органів Національної поліції та служб у справах дітей організовують ведення обліку дітей шкільного віку.

Таким чином, на рівні Вашого міста міською радою відповідним рішенням має бути визначений уповноважений орган, що буде забезпечувати облік дітей шкільного віку. Це, наприклад, може бути орган управління освітою чи реєстраційна служба, чи інший орган.

У такому разі вся база даних по дітях шкільного віку буде вестись працівниками цього органу. Всі інші зазначені вище служби та керівники загальноосвітніх навчальних закладів мають оперативно інформувати уповноважений орган про зміни у базі даних дітей. Виявлення незареєстрованих дітей, які не здобувають загальну середню освіту (окрім тих, хто з неповажних причин не відвідує школу, адже облік цих учнів ведуть навчальні заклади), мають здійснювати відповідні територіальні органи Національної поліції та служб у справах дітей.

При цьому зауважуємо, що відповідно до абзацу четвертого пункту 7 Порядку залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється. По суті, цією постановою відміняється обхід закріплених за навчальними закладами територій педагогічними працівниками з метою виявлення дітей, які не здобувають загальну середню освіту.

Також варто зазначити, що згідно з пунктом 9 Порядку на підставі даних реєстру структурний підрозділ (уповноважений міською радою орган) складає і подає статистичний звіт на рівень області про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН. На підставі статистичних звітів про кількість дітей шкільного віку в області складаються і подаються зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому МОН.

Аналітичний центр АМУ

 

У звʼязку з підписанням Президентом нового Закону України «Про освіту», як бути з керівниками освітніх закладів, якщо вони були призначені відділом освіти РДА безстроково та передані в ОТГ?

Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Таким чином, факт передачі навчального закладу від РДА до ОТГ не може бути підставою для припинення трудового договору (звільнення працівника).

Якщо після прийняття навчального закладу, ОТГ буде здійснювати упорядкування структури закладу, скорочення його чисельності або штату, то за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 49-2 КЗпП України, звільнення працівника можливо.

У ситуації, коли після передачі закладу нічого не міняється, підстави для звільнення працівників відсутні.

Про зміну назви навчального закладу робиться відповідний запис у трудову книжку відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мінʼюсту та Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58, зареєстрованої у Мінʼюсті 17.08.1993 за № 110.

Так, пунктом 2.15 вказаної Інструкції передбачено:

«2.15. Якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: "Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то", а у графі 4 проставляється підстава перейменування – наказ (розпорядження), його дата і номер.».

Процедура прийняття на роботу працівників визначається нормами КЗпП України (ст.ст. 21, 24, 25, 26, 27 тощо).

Аналітичний центр АМУ

 

Чи можна cтворити методичний кабінет у відділі освіти ОТГ, якщо він не має статусу юридичної особи?

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції міської, селищної та сільської ради належить затвердження за пропозицією голови ОТГ структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання. Зважаючи на це, методична служба може бути створена як підрозділ органу управління освітою, при цьому її штатний розпис є частиною штатного розпису органу управління освітою, що затверджується також радою ОТГ.

Варто зазначити, що під час прийняття рішення про кількість штатних працівників методичної служби слід користуватись частинами третьою й четвертою Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1119, де зазначено основні напрями та завдання її діяльності, вимоги до кадрового наповнення, та врахувати кількість розташованих на території адміністративної одиниці навчальних закладів, педагогів у них. Рішення щодо кількості працівників методичної служби приймає виключно рада ОТГ, оскільки вона є засновником, а оплата праці працівників методичної служби здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Аналітичний центр АМУ

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)