Консультації

Черкаська область, Маньківська селищна рада. 1. Чи має право Маньківська селищна рада виносити на чергову сесію заяви стосовно внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, а саме збільшення відсоткової ставки на 12% і якщо договір закінчується у 2023 році, збільшити термін його дії? 2. Чи має право Маньківська селищна рада надати дозвіл на розробку проекту землеустрою на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під об’єктами нерухомого майна (господарські двори)? 3. Чи має право Маньківська селищна рада винести на чергову сесію заяви стосовно затвердження проекту землеустрою для городництва та передати в оренду?
За Вашим зверненням згідно питань Асоціація інформує про наступне:
1. Чи має право Маньківська селищна рада виносити на чергову сесію  заяви стосовно внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок, а саме збільшення відсоткової ставки на 12% і якщо договір закінчується у 2023 році, збільшити термін його дії?
Ні, не має права. В період воєнного стану підпунктом «а)» частини другої пункту 27  розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України визначено, що розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
Також, не відомо коли завершиться термін дії воєнного стану у державі та Черкаській області. Тому, станом на серпень 2022 року вважаються поновленими на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану, щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення. А оскільки, термін дії договору вказаного Вами завершується у 2023 році, то вчиняти такі дії щодо його завчасного продовження, на думку Асоціації, є порушенням тих самих норм розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України.
 
2. Чи має право Маньківська селищна рада надати дозвіл на розробку проекту землеустрою на земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва під об’єктами нерухомого майна (господарські двори)?
Ні. Дозвіл надається на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. Відповідно до пункту 27 розділуХ «Перехідні положення» Земельного кодексу України формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, та затверджується таким органом.
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється відповідно до цього підпункту, не може передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок.
Тимчасове зберігання технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, складеної у паперовій та електронній формах, разом із рішенням про її затвердження у період воєнного стану забезпечує орган місцевого самоврядування, який її затвердив, з наступною передачею до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель.
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, складена в електронній формі, протягом п’яти днів після її затвердження направляється органом, який її затвердив, електронною поштою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (або до визначеного ним територіального органу, державного підприємства, що належить до сфери його управління).
Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель, розроблена відповідно до підпункту 2 цього пункту, є додатком до договору оренди землі.
В період надання доступу до бази Державного земельного кадастру, розробники документації із землеустрою мають дотримуватись надалі пункту 29 постанови Кабінету Міністрів України №476 від 15.06.2019 року, де зазначається, що відомості, отримані за результатами інвентаризації земель та земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051.
 
3. Чи має право Маньківська селищна рада винести на чергову сесію заяви стосовно затвердження проекту землеустрою для городництва та передати в оренду?
 Ні. Відповідно до пункту 27  розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України визначено, що на період дії воєнного стану  передача земельних ділянок комунальної власності в оренду допускається для:
а) розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави);
б) розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай, доцільність будівництва (розширення) яких визначена рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, відповідно до пункту 11-1 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внутрішній водний транспорт"; розміщення мультимодальних терміналів та виробничо-перевантажувальних комплексів, доцільність будівництва (розширення) яких визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, відповідно до статті 43 Закону України "Про транспорт";
в) будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів;
г) товарного сільськогосподарського виробництва;
ґ) розміщення морських портів.
Передача земель в оренду для городництва не передбачається.
Тернопільський р-н, Великобірківська селищна рада 1. Які правила реєстрації земельних ділянок у період військового стану? 2. Який порядок укладання та реєстрації договорів оренди землі? 3. Який порядок інвентаризації проектних та польових доріг?
1.Державна реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі в умовах воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану».
При цьому варто також враховувати норми Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Земельного кодексу України (далі – Кодекс) та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану» від 12.05.2022 № 2247-ІХ, а також з урахуванням норм розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» ЗКУ.
2. Особливості передачі земельних ділянок сг призначення в умовах дії воєнного стану визначено пунктом 27 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України.
Надання земельних ділянок не сг призначення в користування здійснюється відповідно до положень статті  123 Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі.
3. Проведення інвентаризації земель здійснюється відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476.
До Благовіщенської міської ради надійшла заява від громадянина щодо заміни орендаря в договорі оренди земельної ділянки з фізичної особи на фермерське господарство (засновник та ж сама особа). Цільове призначення ділянки - для фермерського господарства. Надайте розяснення, чи має право рада вносити такі зміни.
Розглянувши Ваше звернення щодо питання заміни сторони в договорі оренди земельної ділянки з фізичної особи на створену юридичну особу (фермерське господарство) Асоціація міст України звертає увагу на наступне.
Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.
Об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації такого права. Отримавши земельну ділянку в користування (оренду) для ведення фермерського господарства, заявник створив фермерське господарство, до складеного капіталу якого вже увійшла і відповідна земельна ділянка.
Відповідно до статтей 31-32 Земельного кодексу України до земель господарства можуть належати: земельні ділянки, передані господарству в користування (оренду); земельні ділянки, що належать на праві власності або на праві постійного користування господарству як юридичній особі; земельні ділянки, що належать засновникам господарства та членам господарства на праві приватної власності; земельні ділянки, що використовуються господарством на умовах оренди. Тобто, фермерське господарство має право самостійно господарювати на землі, у тому числі на тій, що надана в користування її засновнику на умовах оренди для ведення фермерського господарства.
Укладення додаткової угоди є способом відчуження права оренди іншій особі, що заборонено нормами статті 8-1 Закону України «Про оренду землі» № 161-XIV.
Законом передбачено одержання земельної ділянки як обов`язкової передумови для набуття фермерським господарством правосуб`єктності. Також одержання земельної ділянки для ведення фермерського господарства вимагало в подальшому здійснити його реєстрацію. Тобто, Закон не передбачав права використання земельної ділянки, наданої в користування для ведення фермерського господарства, без створення такого господарства.
Згідно із частинами 1-2 статті 1 Закону України від 19 червня 2003 року № 973-IV «Про фермерське господарство» (далі - Закон № 973-IV) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.
Відповідно до частин 1-2 статті 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
З приводу таких звернень, Асоціація пропонує також враховувати судову практику щодо внесення таких змін. Наприклад, така практика викладена у висновках Великої Палати Верховного Суду, зокрема: у постановах від 13 березня 2018 року у справі № 348/992/16-ц, від 22 серпня 2018 року у справі № 606/2032/16-ц, від 31 жовтня 2018 року у справі № 677/1865/16-ц, від 27 березня 2019 року у справі № 574/381/17-ц, від 26 червня 2019 року у справі № 628/778/18, від 02 жовтня  2019 року  у справі № 922/538/19, від 30.06.2020 по справі № 927/79/19 (№ в ЄДРСР 90458899).     
Ураховуючи вище викладене, укладення з орендодавцем додаткової угоди до договору оренди землі про заміну орендаря з громадянина на фермерське господарство чинним законодавством України не передбачено, а укладення додаткових угод до договорів оренди землі щодо заміни сторони є способом відчуження права оренди іншій особі, що заборонено нормами статті 8-1 Закону № 161-XIV.
Додатково звертаємо увагу, що з 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану. Також, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24.03.2022 р. № 2145-IX визначено особливості регулювання земельних відносин на час дії воєнного стану, серед яких, зокрема: укладення, виконання, зміна, поновлення і припинення договорів оренди землі та набуття права оренди, суборенди земельних ділянок в Україні або окремих її місцевостях, у яких введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням пунктів 27 і 28 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України".
Доброго дня! Є будівля комунальної власності, в якій перебуває декілька комунальних установ/закладів (власник один). Яким чинном передати приміщення в оперативне управління кожному з них? ЦНАП реєструє право оперативного управління на всю будівлю лише за одною юридичною особою (поділ не роблять, так мені пояснили). Яким чинном вішкодовувати комунальні послуги (світло, газ і т.д.), якщо точка обліку одна, а споживачів декілька? Дякую!
З приводу Вашого звернення пропонуємо розглянути Методичні рекомендації щодо державної реєстрації права господарського відання та права оперативного управління, розроблені Міністерством юстиції України.

 

Луцький р-н, Цуманська селищна рада Який Порядок розробки землевпорядної документації на земельні ділянки під сміттєзвалище?
Стаття 1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає що, благоустрій населених пунктів передбачає санітарне очищення, яке здійснюються на території населеного пункту. Санітарне очищення територій населених місць здійснюється спеціалізованими підприємствами незалежно від форми власності та підпорядкування на договірних засадах у встановленому законодавством порядку.
Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених пунктів затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011року за № 145 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2011 р. за N 457/19195) визначено, що санітарне очищення територій населених місць передбачає комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, що утворилися в населених місцях, а також прибирання об’єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров’я людини та майбутніх поколінь.
Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України під господарською діяльністю розуміють діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Згідно зі статтею 8 Господарського кодексу України органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Господарська компетенція органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної комунальної установи.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів належить створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень цих органів (служб), які можуть надавати комунальні послуги з збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів.
Крім того, відповідно до пункту «а» підпункту 16 статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі житлово-комунального господарства відноситься затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів.
Враховуючи вищезазначене, для вирішення питання щодо створення звалища твердих побутових відходів для обслуговування територіальної громади, необхідно створити спеціалізоване підприємство, яке здійснюватиме санітарне очищення територій населених місць.
Слід звернути увагу, що вибір території для розміщення полігону твердих побутових відходів здійснюється з урахуванням ДБН В.2.4-2-2005, а саме:
– на землях несільськогосподарського призначення, непридатних для сільського господарства, погіршеної якості, не зайнятих зеленими насадженнями (особливо лісами 1-ї групи);
– на ділянках, де є можливість вжиття заходів і впровадження інженерних рішень, що виключають забруднення навколишнього природного середовища, розвиток небезпечних геологічних процесів чи інших негативних процесів і явищ;
– на ділянках, прилеглих до міських територій, якщо вони не включені в житлову забудову відповідно до генерального плану розвитку міста на найближчі 25 років, а також під перспективну забудову;
– на ділянках, що характеризуються природною захищеністю підземних вод від забруднення;
– за межами зон можливого впливу на водозабори, поверхневі води, заповідники, курорти тощо;
– з урахуванням рози вітрів відносно житлової забудови, зон відпочинку й інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони;
– за межами міст;
На відстані, не менше:
– 15 км від аеропортів;
– 3 км від межі курортного міста, відкритих водоймищ господарського – призначення, об’єктів, які використовуються з культурно-оздоровчою метою, заповідників, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя;
– 1 км від межі міст;
– 0,5 км від житлової та громадської забудови (санітарно-захисна зона);
– 0,2 км від сільськогосподарських угідь і від автомобільних та залізничних шляхів загальної мережі.
– 0,050 км від межі лісу і лісопосадок, не призначених для використання з метою рекреації.
Розміщення полігонів ТПВ не допускається:
– на площах залягання корисних копалин і територіях з гірничими виробками без погодження з органами державного гірничого нагляду;
– у небезпечних зонах відвалів породи різних шахт чи збагачувальних фабрик;
– у зонах активного карсту;
– у зонах розвитку тектонічних розломів, зсувів, селевих потоків, снігових лавин, підтоплення й інших небезпечних геологічних процесів, а також на територіях сезонного затоплення;
– у заболочених місцях;
– у зонах поповнення і виходу на поверхню підземних вод;
– у зонах формування і використання мінеральних вод;
– на територіях зон І, II поясу санітарної охорони водозаборів питних і мінеральних вод;
– у охоронних зонах водойм;
– у зонах санітарної охорони курортів та заповідників;
– на землях, зайнятих чи призначених під зайняття лісами, лісопарками, іншими зеленими насадженнями, що виконують захисні функції і є місцями масового відпочинку населення.
Також, оформлення земельної ділянки під сміттєзвалище здійснюється відповідно до Порядку визначеного статею 123 Земельного кодексу України. Водночас слід зазначити, що згідно з підпунктом 6 пункту 27 розділу X «Перехідні положення» Кодексу формування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зазначених у підпункті "а" підпункту 1 цього пункту, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється.
Волинська область, Луцький р-н, Цуманська селищна рада Чи можна затверджувати генеральний план населеного пункту смт Цумань без розроблення історико-архітектурного опорного плану?
Ні. Не можна. 
Історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України (включаються до складу комплексного плану як невід’ємні складові генеральних планів відповідних населених пунктів), визначено ст.17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038-VI від 17.02.2011 року.
Місто Цуман Волинської області є у списку історичних населень місць України, дата заснування якого є 1557 рік.
Волинська область, Луцький р-н, Цуманська селищна рада, Як розробити схему екологічної мережі громади та схему очищення населеного пункту? Вимоги, порядок розробки.
Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про екологічну мережу України» постає необхідність розробки місцевих схем формування (розвитку) екомережі.
В Законі України «Про екологічну мережу України» встановлено що місцеві схеми формування (розвитку) екомережі, регіональні програми розвитку екомережі є основою розбудови екологічної мережі України, згідно ст. 15 Закону проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України.
Екологічна мережа (екомережа) являє собою єдину територіальну структуру ділянок заповідної та малопорушеної природи, які забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, створюють передумови для раціонального природокористування та екологічного оздоровлення території.
Схеми формування (розвитку) екомережі – це текстові та графічні матеріали, які визначають на регіональному та місцевому рівні пріоритети і концептуальні основи формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Розробка місцевих схем формування (розвитку) екомережі передбачає:
 • визначення територій, що мають особливу природоохоронну, наукову, екологічну, рекреаційну, історико-культурну, естетичну цінність;
 • нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об’єктів, включених до переліків екомережі;
 • обґрунтування необхідності їх включення, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій;
 • розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити;
 • узгодження схем із затвердженою проектною документацією, забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об’єктів і територій.
Проектування схеми формування (розвитку) екомережі  потребує спеціальних знань, щодо збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, а також знань щодо розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище.
Схема санітарного очищення – документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об’єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів).
Вимоги до санітарного очищення територій населених місць, а також правила виконання робіт з належного прибирання об’єктів благоустрою та державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері благоустрою населених пунктів і поводження з відходами, які є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування і громадянами встановлені Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.11 р. №145.
Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об’єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи) відповідно до ст. 9 Закону України від «Про відходи».
Розроблення та затвердження Схем санітарного очищення населених пунктів відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про відходи», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 1 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” належить до повноважень органів місцевого самоврядування.
Механізм розроблення, погодження, затвердження схем санітарного очищення населених пунктів визначений Порядком розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57.
Відповідно до вищезазначеного Порядку розроблення, погодження та затвердження Схеми здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – для одного або кількох населених пунктів, що входять до складу відповідної ради; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації – для населених пунктів, які входять до складу двох і більше сільських, селищних та міських рад (далі – Розробник).
Загальний строк розроблення, погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати 12 місяців (з дати прийняття рішення про її розроблення) без урахування строку проведення передпроектних досліджень.
Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів. (Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.08.2013 №395).
Схему санітарної очистки розробляють на розрахунковий термін 25 років з виділенням першочергових (на 5 років) та довгострокових заходів.
Статтею 21 Закону України «Про відходи» визначені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами
Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об’єктів поводження з відходами.
Порядок розробки:
1. Розроблення Схеми.
Розробник (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів АР Крим, обласні та районні державні адміністрації) здійснює розроблення Схеми самостійно або виступає замовником розроблення Схеми на договірних засадах.
Етапи розроблення Схеми, якщо Розробник здійснює розроблення самостійно:
 • прийняття рішення про розроблення Схеми
 • складання завдання на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;
 • формування вихідних даних на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;
 • розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів згідно з ДБН Б.2.2-6:2013.
Етапами розроблення Схеми, якщо Розробник виступає Замовником розроблення Схеми, її розроблення здійснюється суб’єктом господарювання, який має досвід роботи у сфері поводження з відходами — Виконавець, на підставі договору:
 • прийняття рішення про розроблення Схеми;
 • складання завдання на розроблення Схеми;
 • формування вихідних даних на розроблення Схеми;
 • визначення Виконавця на конкурсних засадах та укладання з ним договору;
 • розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів.
На етапі розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів здійснюється погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою:
 • за межами населеного пункту, встановленими відповідною містобудівною документацією, – зі структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів й охорони здоров’я, на території яких планується розміщення цих об’єктів;
 • у межах населеного пункту, встановлених відповідною містобудівною документацією, – з відповідними структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад з питань будівництва, охорони здоров’я, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Для погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою, подаються:
 • перелік нових об’єктів;
 • відомості про заплановане місце їх розміщення;
 • стисле техніко-економічне обґрунтування доцільності розміщення цих об’єктів на обраних місцях.
Вихідні дані на розроблення Схеми:
Копія основного креслення Генерального плану населеного пункту в масштабі 1:10000 (1:5000) та копія схеми розташування населеного пункту в системі розселення;
Схематичні плани населеного пункту із зазначенням:
 • зонування забудови за поверховістю;
 • розміщення будинків із наявністю всіх видів благоустрою та відсутністю одного або двох видів благоустрою (центральне опалення, водопостачання, каналізація);
 • розміщення існуючих об’єктів поводження з побутовими відходами;
 • районів, охоплених та не охоплених планово-регулярною системою санітарного очищення, районів із планово-подвірною та планово-поквартирною системами збирання побутових відходів;
 • місць розміщення та об’ємів несанкціонованих звалищ на території населеного пункту;
 • меж зон санітарної охорони водних об’єктів (2-й і 3-й пояси), джерел децентралізованого водопостачання;
 • ландшафтно-рекреаційних зон;
 • наявності під’їздів та проїздів для пожежної техніки на об’єктах поводження з побутовими відходами до найближчого пожежного депо;
 • наявність протипожежного водопостачання(гідрантів, резервуарів) та водойм для заправки пожежної техніки.
Текстовий та графічний матеріали з генерального плану населеного пункту, що включають загальну інформацію про населений пункт та природно-кліматичні умови, існуючий стан сфери поводження з побутовими відходами та благоустрою, а також перспективи розвитку населеного пункту
Довідка про існуючий стан об’єктів поводження з побутовими відходами: місце розміщення, площі ділянок, райони обслуговування, розмір санітарно-захисних зон, інженерне обладнання, наявність під’їзних шляхів та їх благоустрій. У довідці описують технічний та санітарний стан кожного об’єкта та роблять висновки про можливість його подальшої експлуатації
Завдання на розроблення Схеми (додаток А до ДБН Б.2.2-6:2013).
2. Погодження Схеми
Розроблена Схема погоджується із заінтересованими органами:
 • якщо Схема розробляється Виконавцем, – відповідними структурними підрозділами Замовника з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, будівництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів і цін;
 • територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • територіальним органом Державної екологічної інспекції України;
 • територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Для погодження Схеми подаються:
 • текстові матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях;
 • графічні матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях (за наявності);
 • матеріали щодо погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, запланованих Схемою;
 • матеріали щодо погодження Схеми (за наявності).
3. Затвердження Схеми
Погоджена Схема оформлюється відповідним рішенням Розробника (Замовника) і оприлюднюється у засобах масової інформації протягом 5 робочих днів після її затвердження.
Строк погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців.
Вінницька область, Хмільницький р-н, Калинівська міська рада 1. Чи можна проводити електронні торги в період військового стану? 2. Чи можна передавати земельні ділянки водного фонду в оренду та продовжувати дію договорів в період військового стану?
1. Законом України від 24.03.2022  № 2145-ІХ визначено, що під час дії воєнного стану земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності не проводяться. Заборони щодо проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них інших категорій не встановлено.
 2. На сьогодні таких обмежень не встановлено. Поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 32 Закону України «Про оренду землі» та 126-1 Земельного кодексу України.
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, Чернівецька селищна рада 1. Якщо договір оренди укладено раніше, і не має потреби переукладати на 1 рік, то чи має право орендар на: - зміну угідь; - зміну цільового призначення; - поділ чи об’єднання земельної ділянки? 2. Відповідно до статті 27 пункту 8 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України чи можуть фермери в постійному користуванні надавати в оренду земельні ділянки під 8%? Без них розпорядник у кого у власності ці ділянки не можна надавати? 3. Відповідно до статті 27 пункту 9 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України чи можуть орендарі (суборендарі) земельні ділянки передавати на 1 рік без згоди власника чи відсоток орендної плати 8% якщо було 12%? 4. Чи потрібно затверджувати технічну документацію по встановленню меж земельної ділянки, якщо реєстрація земельної ділянки відбулася раніше закону (є витяг з ДЗК)? 5. Відповідно до статті 27 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України підпункту 10б абзацу 7 зазначено «Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки здійснюється за заявою орендодавця, яка складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви», але не врегульоване питання протягом якого часу орган який здійснив державну реєстрацію повинен повернути зареєстрований договір оренди орендодавцю? 6. Чи можна сформовані та зареєстровані земельні ділянки з різними цільовим призначенням(наприклад 16.00 землі запасу або 01.08. для сінокосіння та випасання худоби то чи ці площі можуть передаватися в оренду для 01.01- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва?
1.Не зрозуміло, коли закінчився строк такого договору, чи це ще діючий договір. Договір укладено а період дії військового стану чи до?
2. В такому випадку слід користуватися загальними правилами встановленими Податковим кодексом. Розпорядник землі не може передати в оренду бо в такому випадку в  оренду передає землекористувач.  
3. Можуть передавати на строк до 1 року без згоди власника. Питання орендної плати слід регулювати в договорі про передачу права землекористування.
4. Не зрозуміло, для яких цілей розроблялася технічна документацію по встановленню меж земельної ділянки.
5. Відповідно до положень підпункту 10 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (далі – Кодекс) державна реєстрація договору про передачу права землекористування здійснюється за заявою землекористувача, який передав право землекористування, що складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору, а також засвідчені землекористувачем копії документів, що посвідчують право землекористування. Заява з доданими документами надсилається електронною поштою.
6. Підпунктом «ї» підпункту 2 пункту 27 розділу X Кодексу визначено, що передача в оренду  на строк до одного року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, яка не віднесена до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, здійснюється без зміни її цільового призначення.
Вінницька область, Барська міська рада Чи можна передати в оренду для ведення товарного с/г виробництва сформовані земельні ділянки з іншим цільовим із земель с/г?

Так, можливо на 1 рік без зміни цільового призначення.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)