Консультації

Волинська область, Луцький р-н, Цуманська селищна рада, Як розробити схему екологічної мережі громади та схему очищення населеного пункту? Вимоги, порядок розробки.
Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021 «Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про екологічну мережу України» постає необхідність розробки місцевих схем формування (розвитку) екомережі.
В Законі України «Про екологічну мережу України» встановлено що місцеві схеми формування (розвитку) екомережі, регіональні програми розвитку екомережі є основою розбудови екологічної мережі України, згідно ст. 15 Закону проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій України.
Екологічна мережа (екомережа) являє собою єдину територіальну структуру ділянок заповідної та малопорушеної природи, які забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, створюють передумови для раціонального природокористування та екологічного оздоровлення території.
Схеми формування (розвитку) екомережі – це текстові та графічні матеріали, які визначають на регіональному та місцевому рівні пріоритети і концептуальні основи формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Розробка місцевих схем формування (розвитку) екомережі передбачає:
 • визначення територій, що мають особливу природоохоронну, наукову, екологічну, рекреаційну, історико-культурну, естетичну цінність;
 • нанесення на планово-картографічні матеріали територій та об’єктів, включених до переліків екомережі;
 • обґрунтування необхідності їх включення, резервування територій для цих потреб, надання природоохоронного статусу, введення обмежень (обтяжень) для відновлюваних, буферних та сполучних територій;
 • розроблення рекомендацій щодо визначення режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, відновлюваних, буферних та сполучних територій, які пропонується створити;
 • узгодження схем із затвердженою проектною документацією, забезпечення збереження та невиснажливого використання цінних ландшафтів та інших природних комплексів, об’єктів і територій.
Проектування схеми формування (розвитку) екомережі  потребує спеціальних знань, щодо збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, а також знань щодо розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище.
Схема санітарного очищення – документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об’єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів).
Вимоги до санітарного очищення територій населених місць, а також правила виконання робіт з належного прибирання об’єктів благоустрою та державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері благоустрою населених пунктів і поводження з відходами, які є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування і громадянами встановлені Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, які затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.11 р. №145.
Територіальні громади є власниками відходів, що утворюються на об’єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні відходи) відповідно до ст. 9 Закону України від «Про відходи».
Розроблення та затвердження Схем санітарного очищення населених пунктів відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про відходи», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 1 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” належить до повноважень органів місцевого самоврядування.
Механізм розроблення, погодження, затвердження схем санітарного очищення населених пунктів визначений Порядком розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23.03.2017 №57.
Відповідно до вищезазначеного Порядку розроблення, погодження та затвердження Схеми здійснюють виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації – для одного або кількох населених пунктів, що входять до складу відповідної ради; Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації – для населених пунктів, які входять до складу двох і більше сільських, селищних та міських рад (далі – Розробник).
Загальний строк розроблення, погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати 12 місяців (з дати прийняття рішення про її розроблення) без урахування строку проведення передпроектних досліджень.
Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів. (Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.08.2013 №395).
Схему санітарної очистки розробляють на розрахунковий термін 25 років з виділенням першочергових (на 5 років) та довгострокових заходів.
Статтею 21 Закону України «Про відходи» визначені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами
Органи місцевого самоврядування приймають рішення про відвід земельних ділянок для розміщення відходів і будівництва об’єктів поводження з відходами.
Порядок розробки:
1. Розроблення Схеми.
Розробник (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів АР Крим, обласні та районні державні адміністрації) здійснює розроблення Схеми самостійно або виступає замовником розроблення Схеми на договірних засадах.
Етапи розроблення Схеми, якщо Розробник здійснює розроблення самостійно:
 • прийняття рішення про розроблення Схеми
 • складання завдання на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;
 • формування вихідних даних на розроблення Схеми згідно з ДБН Б.2.2-6:2013;
 • розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів згідно з ДБН Б.2.2-6:2013.
Етапами розроблення Схеми, якщо Розробник виступає Замовником розроблення Схеми, її розроблення здійснюється суб’єктом господарювання, який має досвід роботи у сфері поводження з відходами — Виконавець, на підставі договору:
 • прийняття рішення про розроблення Схеми;
 • складання завдання на розроблення Схеми;
 • формування вихідних даних на розроблення Схеми;
 • визначення Виконавця на конкурсних засадах та укладання з ним договору;
 • розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів.
На етапі розроблення Схеми у складі текстових і графічних матеріалів здійснюється погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою:
 • за межами населеного пункту, встановленими відповідною містобудівною документацією, – зі структурними підрозділами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та районних державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів й охорони здоров’я, на території яких планується розміщення цих об’єктів;
 • у межах населеного пункту, встановлених відповідною містобудівною документацією, – з відповідними структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних та міських рад з питань будівництва, охорони здоров’я, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Для погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, які заплановані Схемою, подаються:
 • перелік нових об’єктів;
 • відомості про заплановане місце їх розміщення;
 • стисле техніко-економічне обґрунтування доцільності розміщення цих об’єктів на обраних місцях.
Вихідні дані на розроблення Схеми:
Копія основного креслення Генерального плану населеного пункту в масштабі 1:10000 (1:5000) та копія схеми розташування населеного пункту в системі розселення;
Схематичні плани населеного пункту із зазначенням:
 • зонування забудови за поверховістю;
 • розміщення будинків із наявністю всіх видів благоустрою та відсутністю одного або двох видів благоустрою (центральне опалення, водопостачання, каналізація);
 • розміщення існуючих об’єктів поводження з побутовими відходами;
 • районів, охоплених та не охоплених планово-регулярною системою санітарного очищення, районів із планово-подвірною та планово-поквартирною системами збирання побутових відходів;
 • місць розміщення та об’ємів несанкціонованих звалищ на території населеного пункту;
 • меж зон санітарної охорони водних об’єктів (2-й і 3-й пояси), джерел децентралізованого водопостачання;
 • ландшафтно-рекреаційних зон;
 • наявності під’їздів та проїздів для пожежної техніки на об’єктах поводження з побутовими відходами до найближчого пожежного депо;
 • наявність протипожежного водопостачання(гідрантів, резервуарів) та водойм для заправки пожежної техніки.
Текстовий та графічний матеріали з генерального плану населеного пункту, що включають загальну інформацію про населений пункт та природно-кліматичні умови, існуючий стан сфери поводження з побутовими відходами та благоустрою, а також перспективи розвитку населеного пункту
Довідка про існуючий стан об’єктів поводження з побутовими відходами: місце розміщення, площі ділянок, райони обслуговування, розмір санітарно-захисних зон, інженерне обладнання, наявність під’їзних шляхів та їх благоустрій. У довідці описують технічний та санітарний стан кожного об’єкта та роблять висновки про можливість його подальшої експлуатації
Завдання на розроблення Схеми (додаток А до ДБН Б.2.2-6:2013).
2. Погодження Схеми
Розроблена Схема погоджується із заінтересованими органами:
 • якщо Схема розробляється Виконавцем, – відповідними структурними підрозділами Замовника з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, будівництва, житлово-комунального господарства, бюджету, фінансів і цін;
 • територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • територіальним органом Державної екологічної інспекції України;
 • територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Для погодження Схеми подаються:
 • текстові матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях;
 • графічні матеріали Схеми на паперовому та електронному носіях (за наявності);
 • матеріали щодо погодження вибору місць розміщення нових об’єктів, запланованих Схемою;
 • матеріали щодо погодження Схеми (за наявності).
3. Затвердження Схеми
Погоджена Схема оформлюється відповідним рішенням Розробника (Замовника) і оприлюднюється у засобах масової інформації протягом 5 робочих днів після її затвердження.
Строк погодження та затвердження Схеми не повинен перевищувати 3 (трьох) місяців.
Вінницька область, Хмільницький р-н, Калинівська міська рада 1. Чи можна проводити електронні торги в період військового стану? 2. Чи можна передавати земельні ділянки водного фонду в оренду та продовжувати дію договорів в період військового стану?
1. Законом України від 24.03.2022  № 2145-ІХ визначено, що під час дії воєнного стану земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності не проводяться. Заборони щодо проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них інших категорій не встановлено.
 2. На сьогодні таких обмежень не встановлено. Поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 32 Закону України «Про оренду землі» та 126-1 Земельного кодексу України.
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, Чернівецька селищна рада 1. Якщо договір оренди укладено раніше, і не має потреби переукладати на 1 рік, то чи має право орендар на: - зміну угідь; - зміну цільового призначення; - поділ чи об’єднання земельної ділянки? 2. Відповідно до статті 27 пункту 8 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України чи можуть фермери в постійному користуванні надавати в оренду земельні ділянки під 8%? Без них розпорядник у кого у власності ці ділянки не можна надавати? 3. Відповідно до статті 27 пункту 9 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України чи можуть орендарі (суборендарі) земельні ділянки передавати на 1 рік без згоди власника чи відсоток орендної плати 8% якщо було 12%? 4. Чи потрібно затверджувати технічну документацію по встановленню меж земельної ділянки, якщо реєстрація земельної ділянки відбулася раніше закону (є витяг з ДЗК)? 5. Відповідно до статті 27 розділу Х перехідних положень Земельного Кодексу України підпункту 10б абзацу 7 зазначено «Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки здійснюється за заявою орендодавця, яка складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня подання заяви», але не врегульоване питання протягом якого часу орган який здійснив державну реєстрацію повинен повернути зареєстрований договір оренди орендодавцю? 6. Чи можна сформовані та зареєстровані земельні ділянки з різними цільовим призначенням(наприклад 16.00 землі запасу або 01.08. для сінокосіння та випасання худоби то чи ці площі можуть передаватися в оренду для 01.01- для ведення товарного сільськогосподарського виробництва?
1.Не зрозуміло, коли закінчився строк такого договору, чи це ще діючий договір. Договір укладено а період дії військового стану чи до?
2. В такому випадку слід користуватися загальними правилами встановленими Податковим кодексом. Розпорядник землі не може передати в оренду бо в такому випадку в  оренду передає землекористувач.  
3. Можуть передавати на строк до 1 року без згоди власника. Питання орендної плати слід регулювати в договорі про передачу права землекористування.
4. Не зрозуміло, для яких цілей розроблялася технічна документацію по встановленню меж земельної ділянки.
5. Відповідно до положень підпункту 10 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (далі – Кодекс) державна реєстрація договору про передачу права землекористування здійснюється за заявою землекористувача, який передав право землекористування, що складається в електронній формі, до якої додаються примірник зазначеного договору, а також засвідчені землекористувачем копії документів, що посвідчують право землекористування. Заява з доданими документами надсилається електронною поштою.
6. Підпунктом «ї» підпункту 2 пункту 27 розділу X Кодексу визначено, що передача в оренду  на строк до одного року для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, яка не віднесена до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, здійснюється без зміни її цільового призначення.
Вінницька область, Барська міська рада Чи можна передати в оренду для ведення товарного с/г виробництва сформовані земельні ділянки з іншим цільовим із земель с/г?

Так, можливо на 1 рік без зміни цільового призначення.

Могилів-Подільський р-н, М.-Подільська міська рада 1. Чи можливе проведення інвентаризації земель комунальної власності не сільськогосподарського призначення в період військового стану? 2. Який порядок передачі в оренду земельних ділянок нес/г призначення комунальної власності в період військового стану? 3. Чи здійснюється продаж права оренди на земельних торгах земельних ділянок нес/г призначення комунальної власності в період військового стану?
1. Так можливо
2. У порядку визначеному статтею 123 ЗКУ.
3. Заборони щодо проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них несільськогосподарського призначення під час дії воєнного стану жодним нормативно-правовим актом не встановлено
4. Поки ні.
 
Гайсинський р-н, Теплицька селищна рада Відсутність доступу до ДЗК ускладнює або унеможливлює роботу ОМС.
Згідно з підпунктом 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2022 р. № 564 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» надання доступу до Державного земельного кадастру користувачам, які мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, здійснюється  за рішенням Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на підставі звернень таких користувачів до зазначеної Служби.
Надання доступу до Державного земельного кадастру іншим користувачам здійснюється відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.  
Згідно з підпунктом 32 пункту 187 Порядку визначено, що користування відомостями Державного земельного кадастру здійснюється шляхом надання доступу до нього органам місцевого самоврядування. Для отримання доступу до Державного земельного кадастру рекомендуємо посадовій особі ОМС подати до Держгеокадастру відповідну заяву в паперовому вигляді за формою згідно з додатком 54 до Порядку, або в електронному вигляді, скориставшись електронним сервісом офіційного вебсайту Держгеокадастру e.land.gov.ua (розділ «Сервіси», підрозділ «Електронні послуги, доступні без авторизації», опція «Подання заяви про надання доступу до ДЗК»).
Вінницький р-н, Літинська селищна громада 1. Як надається дозвіл на проект відведення під кар’єр (граніт)? А) Коли є гірничий відвід, ділянка за межами не сформована, вільна від будівель, містобудівної документації немає? Б) Коли немає гірничого відводу, ділянка за межами не сформована, вільна від будівель, містобудівної документації немає? В) Коли є гірничий відвід, ділянка за межами не сформована, є будівля, містобудівної документації немає? Д) Коли немає гірничого відводу, ділянка за межами не сформована, є будівля, містобудівної документації немає? 2. Як провести торги з надання в оренду водного об’єкту коли в сформовану земельну ділянку входить гідротехнічна споруда – гребля, що є власністю інших осіб, а не територіальної громади? 3. У зв'язку з відсутністю можливості фінансування робіт з виготовлення паспорта водного об’єкта за рахунок бюджетних коштів чи можливо витрати покласти на переможця торгів через площадку? 4. Згідно норм ст.120 Земельного кодексу України передбачено перехід права на земельну ділянку у зв'язку з переходом права власності на будівлю, споруду, які на ній розміщені, яким шляхом селищна рада має взнавати про нового власника будівель, щоб подати відповідну інформацію до контролюючого органу, який здійснює нарахування (податкова) згідно вимог 288.1 Податкового кодексу України? 5. Чи можливо надання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки в межах населеного пункту з метою передачі її і власність для ОСГ якщо старими генеральним планом населеного пункту це не передбачено? 6. Після прийняття рішення радою про затвердження проекту відведення земельної ділянки та безоплатної передачі земельної ділянки у власність громадянину особа певний період не реєструє своє право приватної власності (з різних причин), а інша особа в цей час звертається до ради про надання дозволу на виготовлення відповідної документації із землеустрою на цю ж ділянку, яка на цей час по реєстру ще комунальна власність, які дії ради, щоб уникнути судових справ? 7. Громадянину за колишніми рішеннями ради (до об'єднання) надали у користування земельну ділянку під будівництво будинку, державного акту не отримав і збудував будинок, який зараз в експлуатацію не приймають. Діючим Генеральним планом населеного пункту в цьому місці будівництво не передбачено, які дії ради? 8. Чи можливо буде проводити земельні торги на земельні ділянки не с/г призначення в період військового стану? 9. Земельна ділянка за цільовим призначенням 11.02, землі промисловості, сформована (має кадастровий номер) розташована за межами населеного пункту, зареєстровано право комунальної власності, чи може рада організовувати земельні торги при відсутності містобудівної документації у відповідності до пункту 3 ст. 24 Закону України? 10. Чи попадає під дію пункту 2 ст. 134 Земельного Кодексу України земельні ділянки за цільовим призначенням 11.01, що пов’язані з користуванням надрами? 11. Роз'ясніть вимогу пункту 9 ст 791 «Земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування (крім випадків суборенди, сервітуту щодо частин земельних ділянок) та державної реєстрації права власності на неї», а на несформовану ділянку можливо укласти сервітут чи можливо сформувати ділянку технічною документацію із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту?
1. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами. Надання земельних ділянок в користування здійснюється в порядку визначеному статтею 123 Земельного кодексу України, та з врахуванням положень пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.
 
2. 02.03.2021 набрав чинності Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (№963-IX від 04.11.2020 року), яким внесено зміни до статті 51 Водного кодексу України, а саме частини третю, одинадцяту, дванадцяту, чотирнадцяту і сімнадцяту.
Водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку, визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.
Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом затверджується Кабінетом Міністрів України.
Умови використання водних об’єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди визначаються у договорі оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.
За користування водним об’єктом орендар зобов’язаний сплачувати орендну плату за водний об’єкт та орендну плату за земельну ділянку під таким водним об’єктом.
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 134 Земельного кодексу України не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі: розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
 
3. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів (частина 1 статті 136 Земельного кодексу України).
 
4. Згідно статті 120 ЗК України  при переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування - на підставі договору оренди. При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку визначається згідно з договором оренди земельної ділянки. Нажаль, селищна рада ніяким чином не може відслідковувати зміни власників майна, окрім як через Державний реєстр речових прав та їх обмежень.
 
5-6. На сьогодні відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
 
7. Не зрозуміло яка різниця яка рада передала у користування земельну ділянку (колишня/діюча). Рішення ймовірно діюче, тобто його треба виконувати або скасувати або внести зміни.
 
8. Законом України від 24 березня 2022 року № 2145-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» розділ Х «Перехідні положення» Кодексу доповнено пунктом 27, відповідно до якого під час дії воєнного стану земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності не проводяться. Заборони щодо проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок чи прав на них інших категорій земель не встановлено.
 
9. Статтею 136 Земельного кодексу України визначено порядок підготовки лотів для продажу на земельних торгах. Передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території, щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні:
 • комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території;
 • генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території;
 • план зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»;
 • детальний план території (ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльність»).
Питання стосується не порядку проведення земельних торгів, а надання у користування земельних ділянок. Відповідно до зазначеної вище норми Закону України надання земельних ділянок у користування без розробленої відповідної документації не допускається, крім випадків, визначених законом.
 
10. Земельна ділянка з цільовим призначенням 11.01 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами» підпадає під дію частини другої статті 134 ЗКУ .
Не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності у разі використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих дозволів.
 
11. Формування земельних ділянок здійснюється відповідно до вимог статті 791 Земельного кодексу України. Спочатку формується земельна ділянка, а після внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру, розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту.
Хмільницький р-н, Козятинська міська громада 1. Чи є необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, якщо визначений кадастровий номер земельної ділянки, площа та надані викопіювання з місцем розташування земельної ділянки? 2. Яким чином регулюється черговість (конкурентність) надання земельної ділянки комунальної та/або державної власності, якщо буде декілька претендентів на оренду?
1.Питання потребує уточнення для яких цілей розроблено технічну документацію по інвентаризації.
2. Земельним законодавством питання не врегульовано.
Водночас При цьому законодавством передбачено першочергове отримання земельних ділянок відповідними категоріями громадян, зокрема, законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Хмільницький р-н, Війтівецька сільська рада 1. Просимо надати роз’яснення, щодо прийняття/неприйняття заяв (з повним пакетом документів) від громадян на безкоштовну приватизацію та подальший їх розгляд. 2. Просимо надати роз’яснення, щодо продовження договорів оренди земель: водного фонду; житлової та громадської забудови; промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. 3. Просимо надати роз’яснення, відповідно до ЗУ №1423-ІХ від 28.04.2021 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», а саме абзацу 2 частини першої ст.188 Земельного кодексу України, що набирає чинності з 26.05.2022р. 4. Які дії ради якщо звернулися два громадянина на виділення одної і тої самої земельну ділянку? 5. Як виконати рішення суду під час воєнного стану де зобов’язують раду виділити земельні ділянки 20 особам? 6. Просимо надати роз’яснення, щодо договорів оренди земельних ділянок, власники яких померли (невитребувані паї).
1. Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
2 Поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 32 Закону України «Про оренду землі» та 126-1 Земельного кодексу України. Також слід зазначити, що відповідно до статті 77 Земельного кодексу України землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності.
3. Повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель виконавчими органами сільських, селищних, міських рад визначені статтею 61 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель».
4. Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Водночас порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами визначено статтею 118 Земельного кодексу України.
Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
Перелік законних підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Така правова позиція викладена в постановах Верховного Суду, зокрема від 25.02.2019 по справі № 347/964/17, від 06.12.2019 по справі № 813/4498/16, від 04.05.2020 по справі № 813/2061/17.
Також зазначаємо, що враховуючи вимоги частини сьомої статті 118 Земельного кодексу України наявність дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності у власність чи користування не є підставою для відмови у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою іншій особі.
5. Статтею 1291 Конституції України встановлено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
Слід зазначити, що згідно з підпунктом 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Кодексу під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється.
Крім того, підпунктом 6 цього пункту унормовано, що формування земельних ділянок, зазначених у підпункті «а» підпункту 1 цього пункту, а саме земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, невитребуваних, нерозподілених земельних ділянок, а також земельних ділянок, що залишилися у колективній власності і були передані в оренду органами місцевого самоврядування, крім тих, що передаються в оренду відповідно до підпункту 2 цього пункту, забороняється.
6. питання не конкретизовано Положеннями частини п’ятої статті 32 Закону України «Про оренду землі» визначено, що перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи (у тому числі в порядку спадкування), реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов або припинення договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.
Вінницький р-н, Іллінецька міська територіальна громада Чи можна передавати в оренду земельні ділянки історико-культурного призначення в оренду згідно Закону 2145?
Не зрозуміло для який цілей будуть передаватися в оренду землі історико-культурного призначення.  
Водночас передача в оренду земельних ділянок державної, комунальної власності:
розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій (у тому числі тих, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави);
розміщення річкових портів (терміналів) на річці Дунай, доцільність будівництва (розширення) яких визначена рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері внутрішнього водного транспорту, відповідно до пункту 11-1 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення" Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
розміщення мультимодальних терміналів та виробничо-перевантажувальних комплексів, доцільність будівництва (розширення) яких визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, відповідно до статті 43 Закону України «Про транспорт»;
будівництва мереж електропостачання, газорозподільних, водопровідних, теплопровідних, каналізаційних мереж, електронних комунікаційних мереж, об’єктів магістральних газопроводів не допускається, якщо земельна ділянка віднесена до категорії земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)