12.08.2016
Асоціація підготувала зауваження до законопроекту щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг
Версія для друкуВерсія для друку

надісланого Мінекономрозвитку на погодження

Експерти АМУ  за підсумками опрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг»  висловили ряд зауважень:
1. Зміни до пункту 2 частини першої статті 1 Закону України "Про адміністративні послуги" (далі – Закон).
 
Пропонується в одному ряду із терміном «фізична особа» використовувати термін «фізична особа-підприємець».
Відповідно до частини першої статті 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи. Частини перша, друга статті 50 Цивільного кодексу України передбачають, що будь-яка фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом. Єдиною умовою реалізації цього права є його державна реєстрація. Тобто факт державної реєстрації фізичної особи як підприємця лише надає їй можливість реалізувати своє право, а не призводить до появи іншої особи: фізичної особи-підприємця. Іншими словами фізична особа-підприємець – це фізична особа, яка реалізує своє право на підприємницьку діяльність.
Пропонуємо відмовитися від такої зміни.
 
2. Зміни до частини другої статті 2 Закону.
 
Пропонується поширити Закон на відносини щодо «набуття прав на конкурсних засадах». Вважаємо таку зміну недостатньо обґрунтованою.
Звертаємо увагу, що у місцевому самоврядуванні на конкурсних засадах здійснюється:
-         продаж земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна;
-         публічні закупівлі;
-         містобудівні та архітектурні конкурси.
На нашу думку вказані відносини не є адміністративними послугами, оскільки вони засновані на цивільному договорі, а не на адміністративному акті. Однак внесення вказаних змін призведе до двозначних тлумачень і спроб розглядати зазначені відносини саме як адміністративні послуги, оскільки вони передбачають набуття права власності або прав та обов’язків за договорами з комунальними бюджетними установами.
Проект Закону не узгоджується із Земельним кодексом, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі» тощо. Проект Закону у разі його прийняття заблокує окремі конкурси, які запроваджуються з ініціативи органів місцевого самоврядування, оскільки вони регулюються їх актами, а не законами відповідно до статті 5 Закону. Зокрема це стосується конкурсного продажу окремого нерухомого майна комунальної власності відмінного від земельних ділянок, мистецьких конкурсів.
Пропонуємо виключити вказане положення проекту Закону.
 
3.       Нова частина дванадцята статті 9 Закону.
 
Передбачається, що відсутність затвердженого порядку надання адміністративної послуги не є підставою для відмови в наданні адміністративної послуги. На нашу думку це є неприйнятним. Наявність окремого порядку, який видається на підставі та на виконання закону, передбачає, що без нього виконати певні дії неможливо. Суб’єкти надання адміністративних послуг не повинні потрапляти у ситуацію правової невизначеності. Крім того потрібно враховувати вимоги статті 19 Конституції України, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пропонуємо виключити вказане положення проекту Закону.
 
4.       Нова частина чотирнадцята статті 9 Закону.
 
Проект Закону містить положення про те, що суб’єкт надання адміністративної послуги анулює результат наданої адміністративної послуги з певних підстав.
Звертаємо увагу, що результатом надання адміністративної послуги є набуття, зміна чи припинення прав та/або обов’язків у фізичної або юридичної особи. Вважаємо, що вказані наслідки не можуть бути за будь-яких обставин переглянуті у будь-який спосіб (скасування, анулювання тощо) суб’єктом, який надав таку послугу. Перегляд результатів адміністративної послуги може бути прийнятним у разі здійснення зовнішнього контролю або через суд.
Більше того Закон не враховує всього різноманіття адміністративних послуг і їх особливостей. Не зрозумілою є сфера застосування таких новацій. Викликає сумнів можливість анулювання результату наданої адміністративної послуги в обов’язковому порядку у разі:
-         «подання заяви суб’єктом звернення, який отримав відповідну адміністративну послугу» якщо результати адміністративної послуги об’єктивно не мають зворотного руху (приклад - державна реєстрація права власності);
-         «припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення» якщо після такої особи залишаються правонаступники (приклад –ліцензії, державна реєстрація права власності);
-         «припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця» якщо значна частина результатів адміністративних послуг може бути у подальшому використана фізичною особою.
Є незрозумілою необхідність анулювання результату наданої адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративної послуги у разі ліквідації відповідної юридичної особи. Редакція проекту Закону допускає тлумачення коли анулюванню підлягають результати адміністративних послуг за весь строк діяльності юридичної особи, яка припиняється, а це може бути невиправдано велика кількість дій.
Пропонуємо виключити вказану частину проекту Закону.
 
5.       Нова частина третя статті 12 Закону.
 
Пропонуємо редакційні правки до цієї норми:
«У разі прийняття узгодженого рішення між районною державною адміністрацією та міською, селищною радою, розміщеною у населеному пункті, який є адміністративним центром району, щодо забезпечення надання всіхадміністративних послуг районної державної адміністраціїчерез центр надання адміністративних послуг, утворений при виконавчому органі такої ради, центр надання адміністративних послуг при районній державній адміністрації не утворюється.».
 
6.       Нова стаття 12-1 Закону.
 
На сьогодні правовий статус керівника ЦНАПу визначається законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», положенням про виконавчий орган ради, затвердженим відповідною радою, положенням про ЦНАП, затвердженим в установленому порядку. На нашу думку необхідність додатково врегульовувати правовий статус керівника ЦНАПу відсутня. Наведені у проекті Закону функції керівника не містять функцій, які варто визначати в Законі (крім можливості виконання функцій адміністратора).
Пропонуємо обмежитися окремою частиною статті 12 Закону такого змісту:
«Центр надання адміністративних послуг очолює керівник, який може здійснювати функції адміністратора».
 
Також, з огляду на мету, яку ставить перед собою проект Закону, та численні звернення органів місцевого самоврядування, АМУ пропонує передбачити також зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині повноважень адміністративних комісій розглядати протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 197, 198 вказаного Кодексу, що прямо пов’язані з діяльністю ЦНАПів.
Відповідний лист Асоціації надіслано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 
 
Законопроект Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг» виставлено на громадське обговорення на сайті Міністерства (перейти). Запрошуємо  свою висловити позицію.
Центр аналізу та розробки законодавства АМУ

 

Всі новини