02.09.2016
Асоціація направила пропозиції до проекту Постанови «Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік» у галузі освіти
Версія для друкуВерсія для друку

в парламентський Комітет з питань науки і освіти

На розгляді у Комітеті перебуває проект Постанови «Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік» (№4971).

Проект пропонує схвалити основні напрями бюджетної політики на 2017 рік, зокрема, у галузі освіти. Оскільки зміст цього документа є базовим для прийняття Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік», торкається діяльності органі місцевого самоврядування, Асоціація вважає за необхідне висловити пропозиції до його змісту у частині, що стосується освіти.

  • Щодо вживання поняття «заклади освіти»

Проект передбачає реалізацію заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів та діяльності щодо мережі закладів освіти. АМУ вважає, що абзац п’ятий-шостий на С.7 частково дублюють абзац четвертий, оскільки мережа загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів належить до загальної мережі закладів освіти. Можливо, проектом передбачено також діяльність, спрямовану на мережу дошкільних та позашкільних навчальних закладів, однак ця компетенція належить виключно органам місцевого самоврядування відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 32в редакції Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та їх фінансування не здійснюється з державного бюджету. Пропонуємо абзац четвертий викласти у такій редакції:

« - мережі закладів охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;».

  • Щодо змісту напрямів бюджетної політики у галузі

Проект визначає пріоритетними напрямами у галузі освіти оптимізацію мережі загальноосвітніх на професійно-технічних навчальних закладів. Поряд із тим, на думку Асоціації міст України, не визначено кількісних показників такої діяльності, що унеможливлює визначення фінансових розрахунків та прогнозування видатків із державного бюджету на ці потреби.

Абзацом п’ятим на С.7 Проекту пропонується оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів здійснювати шляхом створення опорних шкіл, об’єднань малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо. Варто зауважити, що створення опорних шкіл передбачає також створення їх філій, а тому доцільно, на думку експертів АМУ, вживати словосполучення «створення освітніх округів». Згідно з абзацом восьмим пункту 6 чинного Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 777, опорний навчальний заклад створюється з урахуванням умови зручності та наявності автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання. Поряд із тим, у Проекті з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів не йдеться про цей важливий напрям державної бюджетної політики. АМУ вважає за необхідне передбачити виділення коштів із Державного фонду регіонального розвитку на будівництво та ремонт доріг для забезпечення діяльності освітніх округів.

Абзацом шостим на С.7 Проекту пропонується здійснювати оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів. Однак залишено поза увагою фінансування цих закладів. Поряд із тим в офіційному листі Міністерства освіти і науки України №1/11-11182 від 18.08.2016 року, надісланому Асоціації міст України, було визначено, що на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах буде виділено освітню субвенцію у розмірі 1,4 млрд. грн., а 1,2 млрд. грн. мають бути передбачені у проекті бюджету на 2017 рік на фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни.

Асоціація міст України пропонує до Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік додати:

1. Спрямування коштів із Державного фонду регіонального розвитку на будівництво та ремонт доріг для забезпечення діяльності освітніх округів.

2. Збільшення освітньої субвенції у частині фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах.

3. Забезпечення фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни.

АМУ звернулася до парламентського Комітету з питань науки і освіти щодо підтримки Проекту Постанови «Про Основні напрями бюджетної політики на 2017 рік» із урахуванням пропозицій, висловлених вище.

Всі новини