12.08.2016
АМУ висловила зауваження до законопроекту щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку
Версія для друкуВерсія для друку

на нараді в Мінрегіоні

Сьогодні у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відбулася узгоджувальна нарада, на якій аналітик Центру аналізу та розробки законодавства АМУ представив позицію Асоціації щодо законопроекту Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку.

Зокрема, висловлено наступні зауваження щодо його норм.

Щодо механізму фінансування

Внесення змін до частини першої статті 57 Кодексу щодо зберігання залишків коштів державного фонду регіонального розвитку на рахунках загального фонду є не коректним та суперечить вимогам бюджетного законодавства. Кодексом визначено спеціальні процедури планування та використання коштів спеціального фонду бюджету (відмінні від процедур щодо коштів загального фонду), що робить недоцільним застосування до видатків загального фонду окремих процедур спеціального фонду.

На відміну від видатків загального фонду видатки спеціального фонду відповідно до  пунктів 1 і 2 частини третьої статті 13 Кодексу здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду, які, у свою чергу, мають цільове спрямування.

Частина 2 статті 57 Бюджетного кодексу України встановлює загальне правило використання в наступному бюджетному періоді не витрачених в поточному бюджетному періоді коштів спеціального фонду бюджету, згідно з яким “на кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань”. Тому зберігання залишків коштів на рахунках загального фонду не узгоджується з одним із основних принципів єдності бюджетної системи України, яка забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності (п.1 ч.1 ст.7 Кодексу).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення належного казначейського обслуговування та реалізації проектів та програм у наступному бюджетному періоді фінансування державного фонду регіонального розвитку повинно здійснюватися за рахунок спеціального фонду.

Щодо термінів реалізації проектів та програм

1.      У пояснювальній записці до законопроекту суб’єкт законодавчої ініціативи зазначає, що «враховуючи, що діюча складна процедура прийняття рішень стосовно затвердження відібраних інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на практиці призводить до того, що їх фінансування розпочинається не з початку року, а у більшості випадків у кінці ІІІ – на початку ІVкварталів року, скорочується термінреалізації зазначених проектів. Це створює ризик, що значна частина проектів може бути не реалізована повністю, а відтак і не профінансована на 100%». Натомістьзаконопроектом пропонується замінити термін подачі Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями пропозицій, що вже пройшли попередній конкурсний відбір з 1 травняроку, що передує плановому на термін забезпечення проведення конкурсного відбору  на 1 серпня року, що передує плановому.

2.      Крім того, термін подачі Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів для затвердження (1 серпня року, що передує плановому) пропонується замінити терміном інформування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про результати оцінки відповідності програм і проектів (1 листопада року, що передує плановому).

3.      Не визначено чіткий термін подання пропозицій з переліком і описом інвестиційних програм центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, оскільки встановлено термін проведення конкурсного відбору без чіткої прив’язки цього терміну до подання пропозицій.

Враховуючи зазначене, виходить, що автори законопроекту навпаки намагаються подовжити встановлені терміни подання, розгляду та реалізації проектів та програм.

Щодо критеріїв розподілу коштів

1.      Не доцільним є доповнення абазу четвертого частини третьої статті 241 щодо напрямів спрямування визначеної частки коштів, оскільки зазначеною нормою визначаються критерії розподілу коштів, а не їх спрямування.

2.      Зміни до абзацу п’ятого частини третьої цієї ж статті несуть загрозу відсутності відповідного розподілу за програми і проектами у встановлений термін, оскільки запропонованими змінами чітко не визначено показники результатів інформування та відсутнє зобов’язання щодо розподілу коштів за програмами та проектами, що визначено в діючій редакції.

           

Загалом Асоціація міст України підтримує пропозиції щодо необхідності зміни механізмівфінансування державного фонду регіонального розвитку. Разом з тим, експерти АМУ вважають, що такі зміни повинні бути виважені та обґрунтовані з усіх позицій. АМУ просить врахувати висловлені зауваження при поданні законопроекту на розгляд Верховній Раді Україні.

Всі новини