05.08.2016
АМУ висловила зауваження до проекту Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва
Версія для друкуВерсія для друку
розробленого Мінрегіоном
Експерти АМУ  розглянули проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва», отриманий від Мінрегіону, та висловили ряд пропозицій і зауважень.
Частиною тринадцять статі 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» визначено: «Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та  порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил». В той же час Порядком проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва (далі – проект Порядку) пропонується встановити додаткові критерії до осіб, що можуть здійснювати обстеження об’єктів, зокрема: наявність статусу юридичної особи; наявність організаційно-методичної документації, необхідної для проведення обстеження об’єктів; наявність устаткування, приладів, інструментів та обладнання для проведення обстеження об’єкта. Це суперечить вищезазначеній нормі Закону України «Про архітектурну діяльність».
Норма абзацу першого пункту 4 проекту Порядку, щодо обов’язковості укладення договору між власником або управителем об’єкту та суб’єктом господарювання, який здійснюватиме обстеження об’єкту обмежує можливість власника або управителя, зокрема органів місцевого самоврядування мати в штаті сертифікованого спеціаліста, який здійснюватиме обстеження об’єктів комунальної власності. 
Враховуючи викладене, вважають експерти АМУ, пункт 4 проекту Порядку потребує значного доопрацювання.
Періодичність проведення обстежень визначені пунктами 5 та 6 проекту Порядку частково дублюють один одного, зокрема щодо необхідності проведення обстеження після закінчення встановленого терміну експлуатації.
Також в абзаці першому пункту 5 проекту Порядку зазначено: «Періодичність проведення обстеження об’єктів визначається відповідними нормативно-правовими актами або будівельними нормами», тобто вона не визначається даним проектом Порядку. Це суперечить доцільності подальших норм пунктів 5 та 6, які встановлюють періодичності проведення обстежень. окрім того,  сполучник «або» дає можливість довільно обирати періодичність обстежень з тих, що визначена відповідними нормативно-правовим актами або будівельними нормами.
Отже, на думку експертів АМУ, у проекті Порядку необхідно чітко визначити періодичність обстежень.
У пояснювальній записці до проекту постанови зазначено: «Реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат із державного бюджету». Водночас затвердження даного проекту Порядку визначить вимоги та періодичність проведення обстежень, які здійснюватимуться відповідно до угоди між власником або управителем (в тому числі органами місцевого самоврядування, комунальним підприємствами) і суб’єктами господарювання. Ці обстеження є платними, відповідно -  зростуть видатки місцевих бюджетів.
Експерти АМУ наголошують: враховуючи норму абзацу третього статті 142 Конституції України «Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою» необхідно визначити обсяг додаткових фінансових видатків, які буде покладено на місцеві бюджети у зв’язку з затвердженням даного проекту Порядку та джерела їх покриття з державного бюджету.
Також доцільно одночасно з затвердженням проекту Порядку внести зміни в Порядки формування тарифів (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869) щодо включення в тарифи вартості послуги з обстеження об’єктів.
Асоціація міст Україна висловила готовність надати представника для подальшого обговорення проекту акту та розглянути його доопрацьовану редакцію з урахуванням висловлених зауважень.
Відповідний лист АМУ надіслано до Мінрегіону.
 
Всі новини