20.07.2016
АМУ погодила законопроект «Про професійну освіту»
Версія для друкуВерсія для друку

та надала ряд рекомендацій

Асоціація міст України надала Міністерству освіти і науки України висновок до проекту Закону України «Про професійну освіту». Експерти АМУ, висловивши підтримку законопроекту в цілому, напрацювали такі  рекомендації.

Щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.

Частиною першою статті 17 проекту Закону одним із засновників закладів професійної освіти визначено органи місцевого самоврядування, які згідно з абзацом четвертим частини четвертої цієї ж статті мають повноваження щодо «створення, реорганізації або ліквідації закладів професійної освіти». Однак у частині п’ятій статті 23 проекту Закону визначено, що «заснування, реорганізація та ліквідація комунальних закладів професійної освіти здійснюється за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти», що відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» суперечитьповноваженням органів місцевого самоврядування з управління комунальним майном та значно ускладнює цю процедуру. Окрім цього, звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесеніКонституцією України,цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбаченихзаконом.У даному випадку розпорядження комунальною власністю – це виключна компетенція органів місцевого самоврядування.

Просимо вилучити норму щодо погодження заснування, реорганізації та ліквідації комунальних закладів професійної освіти з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

Щодо фінансування з державного бюджету на здобуття професійної освіти за професійними кваліфікаціями загальнодержавного значення.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 48 проекту Закону здобуття професійної освіти за професійними кваліфікаціями (професіями, спеціальностями) загальнодержавного значення фінансуються з державного бюджету. Погоджуємось із тим, що певні спеціальності є дефіцитними в Україні і потребують державної підтримки. Однак, на нашу думку, стаття не містить норми фінансування таких спеціальностей із інших джерел, наприклад, за кошти фізичних чи юридичних осіб, оскільки попит на ці професії може зрости, а державне замовлення обмежуватиме кількість студентів, які навчатимуться за професійними кваліфікаціями загальнодержавного значення. Пропонуємо передбачити таку можливість.

Поряд із тим підтримуємо виділення освітньої субвенції з державного бюджету на здобуття повної загальної середньої освіти та фінансування з державного бюджету, спрямоване на здобуття професійної освіти у закладах професійної освіти соціальної реабілітації.

Щодо 50% зарахування заробітної плати, нарахованої здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, на рахунок закладу професійної освіти

Частиною п’ятою статті 48 проекту Закону передбачено можливість зарахування заробітної плати, нарахованої здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, на рахунок закладу професійної освіти у розмірі 50%. Вважаємо, що ця норма є фіксованою та не дозволяє визначати інший відсоток відрахувань від заробітної плати, а значить суперечить принципам автономності, демократичності, самоврядування, зазначеним у частині другій статті 3 проекту Закону. Окрім того, не визначено, хто саме прийматиме рішення щодо фінансування професійної освіти з цього джерела, а тому рекомендуємо частину п’яту статті 48 проекту Закону викласти у такій редакції:

«5. До п’ятдесяти відсотків заробітної плати, нарахованої здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, можуть за відповідним рішенням засновника спрямовуватись на рахунок закладу професійної освіти для впровадження його статутної діяльності».

Загальний висновок: Асоціація міст України погоджує проект Закону України «Про професійну освіту»із урахуванням рекомендацій, викладених вище.

Центр аналізу та розробки законодавства АМУ

 

Всі новини